Termeni și condiții Domenii

Ofertă și acorduri 
Comenzi de nume de domeniu
Obligațiile clienților
Revânzare de servicii
Abuz; Notificare și preluare; UDRP
Prețuri și plăți
Protecția datelor
Obligații de confidențialitate
Limitarea răspunderii
Durata și încetarea
Schimbarea acordului
Legea aplicabilă și litigiile
Termeni diferiți

Dispoziții suplimentare ICANN care fac referire de la 3.7.7.1 la 3.7.7.12 din ICANN RAA 2013

Termeni și condiții suplimentare


DEFINIȚII:

Termeni și condiții:

Termenii și condițiile, inclusiv toate apendicele enumerate mai sus, ale ANDIMA W.P. Solutions, care a fost publicate în cea mai recentă versiune pe acest site web.

ANDIMA W.P. Solutions

ANDIMA W.P. Solutions
Mihai Viteazu
435400 MM Seini
Romania

Site Web: www.windhostings.com
Email: ANDIMA W.P. Solutions

Tel: +40 0768240878
Nr.:J24/1930/2017
CUI: 38524811
TVA: RO42264350

Clientul:

Partea care are o relație contractuală cu ANDIMA W.P. Solutions, care acceptă pe deplin acești termeni și condiții și Anexe. Clientul este cunoscut în rolul Registrantului (proprietar / deținător al numelui de domeniu) și în rolul Revânzătorului.

Registru

Un registru este o afacere care are capacitatea de a înregistra nume de domeniu în numele oricui este interesat să obțină un nume de domeniu. Acesti Registri trebuie să fie acreditați de Internet Corporation pentru nume și numere atribuite (ICANN) și pot fi autorizate să înregistreze doar anumite nume de domeniu de prim nivel. Registrul trebuie să păstreze informații despre înregistrarea numelor de domeniu despre fiecare nume de domeniu și să gestioneze procesele de înregistrare, expirare, reînregistrare și colectarea taxelor NIC. În acești Termeni și Condiții, registrul este, în unele cazuri, cunoscut și sub numele de ANDIMA W.P. Solutions.

Inregistrant

Numit și „ Deținător de nume de domeniu ” sau „ Proprietar de nume de domeniu ”. Persoana sau afacerea care înregistrează un nume de domeniu. La înregistrarea unui nume de domeniu, numele înregistrantului este entitatea care răspunde în cele din urmă pentru taxe și pentru orice termeni și condiții specificate de registrator. Solicitantul înregistrării este denumit și Client în acești Termeni și Condiții (în rolul de Client al ANDIMA W.P. Solutions sau client al Revânzătorului).

Registru

Un registru de domenii este o bază de date care conține informații despre fiecare nume de domeniu înregistrat. Când înregistrați un nume de domeniu, toate informațiile despre acel domeniu sunt stocate într-o bază de date de registru (nume de înregistrare, NIC handle, nume de domeniu, etc.) Există diferiti registri pentru diferite domenii de primul nivel. De exemplu, registrul de domeniu de prim nivel .com este gestionat de către operatorul de registru „Verisign Global Registry Services”.

Revânzător (Reseller)

Un Revânzător este un Client care acționează în rolul de Furnizor pentru clienții proprii pentru serviciile furnizate de ANDIMA W.P. Solutions menționate în partea de sus a acestui capitol „Definiții”. Revânzătorii trebuie să semneze TOATE ANEXELE GENERALE de mai sus.

Proprietatea numelui de domeniu

Solicitantul unui nume de domeniu are dreptul numai la utilizarea numelui de domeniu înregistrat. Drepturile de origine rămân în sarcina operatorului de registru.

ICANN

Internet Corporation pentru nume și numere atribuite. O organizație non-profit care este responsabilă pentru gestionarea sistemului de nume de domeniu al internetului, inclusiv alocarea spațiului de adrese IP Protocol (IP).

Pentru mai multe definiții (adică Contact administrativ - Contact de facturare - ccTLD - DNS (Sistem de nume de domeniu) - Nume de domeniu - FTP - gTLD - HTML - HTTP - Hipertext - IANA - ICANN - InterNIC - Adresă IP - ISP (Internet Service Provider) - Nameserver - Taxă NIC - Parking - Registrant - Registrar - Registru - Rădăcină - Domeniu al doilea nivel - Contact tehnic - TLD - URL - Pagina web - Site Web - WhoIs)

DISPOZIȚII GENERALE

1. Ofertă și acorduri

1.1. Clientul se poate înscrie online, acceptând acești termeni și condiții. ANDIMA W.P. Solutions își rezervă dreptul de a refuza aplicația fără a oferi motivație. La acceptarea de către ANDIMA W.P. Solutions, Clientul va primi acces la un cont administrativ cu care Clientul poate opera serviciile la discreția sa, în limitele stabilite de ANDIMA W.P. Solutions convenite în timpul înregistrării.

1.2. ANDIMA W.P. Solutions poate presupune că toate activitățile care au loc folosind contul administrativ, API-ul sau orice cont suplimentar sunt autorizate de către Client. Dacă Clientul suspectează că un terț neautorizat a obținut acces la o parolă sau cod de autorizare, Clientul își va schimba parola cât mai curând posibil și / sau va contacta ANDIMA W.P. Solutions cât mai curând posibil se pot lua măsuri adecvate.

1.3. Clientul trebuie să trimită o adresă dedicată de e-mail funcțională în contul administrativ și să consulte această căsuță poștală cel puțin o dată pe zi pentru notificările de la ANDIMA W.P. Solutions.

1.4. Clientul trebuie să depună toate eforturile pentru a fi la curent cu regulile de înregistrare și utilizare a numelor de domeniu, inclusiv, fără limitare, regulile stabilite de registrele de nume de domeniu. ANDIMA W.P. Solutions vor face tot posibilul pentru a furniza informații relevante, dar eșecul din partea firmei ANDIMA W.P. Solutions de furnizare a anumitor informații pertinente nu exclud Clientul să știe aceleași.

2. Comenzi de nume de domeniu

2.1. Clientul poate comanda înregistrări sau transferuri de nume de domeniu prin contul administrativ sau printr-o interfață automatizată de programare a aplicațiilor (API) sau orice altă interfață oferită de ANDIMA W.P. Solutions.

2.2. La plasarea comenzii ANDIMA W.P. Solutions vor încerca să înregistreze numele de domeniu. ANDIMA W.P. Solutions va depune eforturi rezonabile pentru a înregistra sau transfera efectiv un nume de domeniu comandat pentru Client, dar nu garantează succesul înregistrării sau transferului.

2.3. La plasarea comenzii ANDIMA W.P. Solutions vor efectua o taxă de rezervare la soldul contului clientului pentru taxele corespunzătoare. După finalizarea comenzii, taxa de rezervare va fi dedusă definitiv din cont. În cazul în care comanda nu reușește, taxa de rezervare va fi ridicată din soldul contului de către ANDIMA W.P. Solutions. TLD-urile specificate pot fi rambursate parțial. Neîndeplinirea comenzii nu se califică pentru compensații suplimentare.

2.4. Dacă este cerut de regulile aplicabile ale registrului de nume de domeniu, ANDIMA W.P. Solutions inițiază un proces de verificare cu deținătorul numelui de domeniu intenționat și blochează utilizarea numelui de domeniu până la finalizarea procesului de verificare. Taxele pentru numele domeniului, inclusiv orice reînnoire sunt independente de momentul finalizării procesului de verificare.

2.5. Toate înregistrările, transferurile și utilizarea numelor de domeniu sunt supuse termenilor stabiliți de registrul de nume de domeniu aplicabil. Termenii registrului se pot modifica în orice moment. Clientul trebuie să fie de acord cu aceste modificări pentru a continua înregistrarea unui nume de domeniu gestionat de registrul respectiv. Clientul este el însuși responsabil pentru respectarea acestor termeni.

2.6. Anumite registre pot cere la ANDIMA W.P. Solutions pentru a face în mod explicit deținători de nume de domeniu conștienți de anumiți termeni și condiții. În astfel de cazuri, ANDIMA W.P. Solutions va trimite în plus acești termeni către Client. În cazul revânzării (conform articolului 4) ANDIMA W.P. Soluțiile poate trimite prin e-mail direct acești termeni în numele Clientului sau al clientului său care revinde.

2.7. Anumite registre pot solicita solicitantului să confirme o solicitare de înregistrare, transfer și / sau modificare (actualizare) a unui nume de domeniu. În astfel de cazuri, ANDIMA W.P. Solutions facilitează solicitarea prin e-mail și confirmarea înregistrării. ANDIMA W.P. Solutions aplică consecințele dictate de reglementările registrelor cererii, independent de orice acțiune a registrului.

2.8. Clientul este el însuși responsabil pentru operarea unuia sau mai multor servere DNS (Domain Naming) pentru asigurarea disponibilității tehnice a numelor de domeniu pentru utilizatorii de internet.

2.9. Ca serviciu de amabilitate, ANDIMA W.P. Solutions operează gratuit un server DNS care poate fi utilizat pentru o astfel de disponibilitate. ANDIMA W.P. Solutions depune eforturi rezonabile din punct de vedere comercial pentru a asigura disponibilitatea continuă a înregistrărilor de nume de domeniu furnizate de Client în sistemele sale de server DNS, dar nu oferă nicio garanție. Mai departe, ANDIMA W.P. Solutions nu are nicio obligație de validare a acestor înregistrări, cu excepția respectării tehnice a specificațiilor DNS.

3. Obligațiile clienților

3.1. Clientul trebuie să se asigure că toate informațiile de înregistrare a numelor de domeniu (inclusiv, dar fără a se limita la: titularul numelui de domeniu înregistrat, admin, facturare și date de contact tehnice) sunt complete și exacte. ANDIMA W.P. Solutions poate suspenda sau șterge un nume de domeniu în cazul în care se constată că informațiile sunt incorecte sau incomplete și acest lucru nu este corectat în termen de 14 zile de la notificare către Client. ANDIMA W.P. Solutions pate permite registrul de nume de domeniu aplicabil să inspecteze și să valideze aceste informații. În nici un caz datele titularului de nume de domeniu înregistrat nu pot fi altceva decât identificarea titularului propriu-zis al numelui de domeniu.

3.2. Clientul va respecta pe deplin RAA 2013 furnizat de ICANN și va furniza la ANDIMA W.P. Solutions informațiile solicitate sau dovada conformității în termenul și metoda indicate de ANDIMA W.P. Solutions.

3.3. Clientul trebuie să respecte pe deplin toate reglementările stabilite de registrele de nume de domeniu pentru care Clientul a înregistrat numele de domeniu. În astfel de reglementări, toate trimiterile la un registru (și, dacă este cazul, la un revânzător) trebuie citite pentru a se aplica Clientului. ANDIMA W.P. Solutions poate aplica toate obligațiile impuse de acesta asupra registratorilor față de Client (Reseller) și clienții săi, independent de acțiunile întreprinse de registru. ANDIMA W.P. Solutions determină dacă și cum se aplică acești termeni și condiții în situații date, sub rezerva unor clarificări suplimentare din partea registrului propriu-zis.

3.4. Clientul (Reseller) aplică termenii și condițiile registrului de domenii aplicabil clienților săi, inclusiv deținătorilor de nume de domeniu înregistrați. ANDIMA W.P. Solutions are dreptul de a face același lucru în mod direct, dar numai dacă în termen de cinci zile lucrătoare de la notificare Clientul nu aplică în mod corespunzător astfel de termeni și condiții.

3.5. Clientul (Reseller) trebuie să prezinte și să aplice termeni și condiții generale adecvate clienților săi, inclusiv deținătorilor de nume de domeniu înregistrați. Termenii și condițiile trebuie să fie cel puțin stricte ca termenii din prezent și trebuie să prevadă despăgubirea pentru ANDIMA W.P. Solutions prin revendicări de la clienții săi. În plus, Clientul (Reseller) trebuie să prezinte și să obțină consimțământ explicit în termenii și condițiile registrului de domeniu aplicabil de la deținătorii de nume de domeniu. ANDIMA W.P. Solutions are dreptul să solicite în orice moment dovada conformității cu acest articol.

3.6. Clientul (Reseller) va coopera pe deplin cu orice solicitare de transfer de nume de domeniu de către oricare dintre clienții săi și va completa cererea în termen de cinci zile lucrătoare. Cu excepția cazului în care termenii și condițiile unui registru specifică altfel, Clientul nu poate suspenda un transfer chiar și atunci când titularul numelui de domeniu are facturi restante cu Clientul.

3.7. Clientul (Reseller) este el însuși responsabil pentru toată asistența acordată clienților săi, inclusiv prin revânzare, dacă este cazul. ANDIMA W.P. Solutions este disponibil pentru un nivel rezonabil de asistență pentru Client însuși, dar numai cu privire la probleme tehnice referitoare la serviciile oferite de ANDIMA W.P. Solutions.

3.8. ANDIMA W.P. Solutions își rezervă dreptul de a refuza orice solicitare de anulare sau ștergere a unui nume de domeniu. În acest caz, costurile pentru menținerea numelui de domeniu sunt debitate din soldul contului Clientului.

3.9. În cazul în care Clientul nu respectă oricare dintre obligațiile sale în temeiul acestor termeni și condiții, ANDIMA W.P. Solutions are dreptul, la discreția sa, de a efectua oricare sau o combinație a măsurilor de mai jos:
a) Deduce o compensare de tratare a reclamațiilor din soldul contului;
b) Revocarea permisiunii Clientului de a înregistra anumite extensii de nume de domeniu;
c) Mutarea clientul la un alt nivel de prețuri cu reduceri, cu sau fără a aplica reduceri acordate anterior;
d) Anularea sau suspendarea oricaror acorduri de prețuri între ANDIMA W.P. Solutions și Client;
e) Deduce o penalizare din soldul contului;
f) Limitarea sau revocarea accesul la contul administrativ și la conturile suplimentare pentru oricare sau toate interfețele;
g) Cererea unui depozit de garanție înainte de acordarea accesului la cont.

4. Revânzare de servicii

4.1. La cerere separată Clientul va fi autorizat să permită terților să utilizeze serviciile oferite de ANDIMA W.P. Solutions pentru a comanda nume de domenii în numele clienților lor (într-o manieră multiplă, dacă doriți). ANDIMA W.P. Solutions, cu toate acestea, poate refuza o astfel de solicitare fără a oferi motivație. Termenul „client final” va fi utilizat pentru a se referi la entitatea care comandă numele de domeniu de la unul dintre clienții Clientului(Reseller), eventual prin mai multe niveluri de revânzare. Termenul „client” va fi folosit pentru a se referi la o terță parte care revinde servicii ANDIMA W.P. Solutions , din nou, eventual, prin mai multe niveluri de revânzare.

4.2. Clientul acționează față de clienții săi, pe propriul risc și recompensă. ANDIMA W.P. Solutions nu va fi parte la niciun astfel de acord de revânzare. Clientul își poate determina propriile prețuri și ambalarea serviciilor. Clientul nu poate să prezinte greșit conținutul pachetelor și poate folosi doar numele și sigla ANDIMA W.P. Solutions într-o modă de afaceri, neutră, pentru a indica ANDIMA W.P. Solutions este un furnizor al Clientului (Reseller).

4.3. Clientul (Reseller) trebuie să poată furniza dovada autorizării de către titularul de nume de domeniu pentru toate comenzile de nume de domeniu și actualizările domeniului. ANDIMA W.P. Solutions poate returna orice ordine sau actualizări în cazul în care nu există dovezi suficiente. Clientul va despăgubi și va păstra inofensiv ANDIMA W.P. Solutions din orice revendicare cu privire la astfel de inversări.

4.4. Clientul (Reseller) trebuie să solicite ca oricare dintre clienții săi să prezinte și să aplice clienților termeni și condiții generale adecvate. Termenii și condițiile trebuie să fie cel puțin stricte ca termenii din prezent și trebuie să prevadă despăgubirea firmei ANDIMA W.P. Solutions prin revendicări de la clienții săi și permit la ANDIMA W.P. Solutions exercitarea tuturor drepturilor în conformitate cu acești termeni și condiții privind numele de domeniu deținute de acești clienți. În plus, în timpul comenzii de nume de domeniu, Clientul (Reseller) trebuie să solicite clienților săi să prezinte și să obțină acordul explicit cu privire la termenii și condițiile registrului de domeniu aplicabil.

4.5. Termenii și condițiile Clientului (Reseller) trebuie să transmită toate obligațiile impuse Clientului tuturor clienților, inclusiv prin mai multe niveluri de revânzare și inclusiv deținătorilor de nume de domeniu. Clientul este el în orice moment responsabil pentru nerespectarea de către un client a Clientului (Reseller) a obligațiilor de parcă ar fi comis defectul în sine.

4.6. Clientul (Reseller) va impune ca clienții săi să coopereze pe deplin cu orice solicitare de transfer de nume de domeniu de către clienții finali și să completeze cererea în termen de cinci zile lucrătoare. Cu excepția cazului în care termenii și condițiile unui registru specifică altfel, Clientul nu poate suspenda un transfer chiar și atunci când clientul Clientului (Reseller) are facturi restante de la Client.

4.7. ANDIMA W.P. Solutions nu va contacta clienții Clientului (Reseller), cu excepția anunțurilor de servicii, a notificărilor obligatorii legal (de exemplu, din registre) sau în cazurile în care Clientul nu răspunde. Cu toate acestea, în cazul în care acordul cu Clientul este reziliat, ANDIMA W.P. Solutions are dreptul de a face o ofertă unor astfel de clienți pentru continuarea furnizării a serviciilor cu ANDIMA W.P. Solutions sau un alt client al ANDIMA W.P. Solutions.

5. Abuz; Notificare și preluare; UDRP

5.1. Clientul nu va folosi niciun serviciu de la ANDIMA W.P. Solutions în scopuri care încalcă acești termeni și condiții, termenii și condițiile de registru aplicabile sau legea aplicabilă și nu permit clienților săi (inclusiv prin revânzare) să facă același lucru.

5.2. Nici un nume de domeniu nu trebuie să fie înregistrat sau utilizat pentru:
5.2.1. funcționarea sau controlul botnetelor, virușilor, Trojan sau altele asemenea;
5.2.2. fraudă sau phishing
5.2.3. distribuirea de materiale cu conținut în mod evident defăimător, libelător, hărțuitor, amenințător, pornografic pentru copii, rasist, homofob sau ilegal;
5.2.4. vânzarea sau comercializarea produselor care încalcă legea aplicabilă pe piață, de ex. produse farmaceutice sau arme;
5.2.5. încălcarea dreptului de autor, asistența sau încurajarea acestora;
5.2.6. terorism sau activități conexe, asistența sau încurajarea acestora; or
5.2.7. încălcarea intenționată a numelui personal, a mărcii comerciale sau a mărcii comerciale a unui terț.

5.3. În cazul în care utilizarea de către Client a unui serviciu sau a resurselor asociate depășește substanțial utilizarea rezonabilă (de exemplu, un număr extrem de mare de solicitări de informații despre nume de domeniu sau încercări de înregistrare) ANDIMA W.P. Solutions pot suspenda accesul Clientului la serviciul aplicabil până când problema a fost discutată cu Clientul și a fost găsită o soluție adecvată.

5.4. ANDIMA W.P. Solutions va respecta toate ordinele guvernamentale sau judecătorești adecvate privind furnizarea de informații sau suspendarea serviciilor în conformitate cu legea. Mai departe, ANDIMA W.P. Solutions vor respecta toate procedurile de arbitraj sau similare (cum ar fi furnizate în conformitate cu Politica uniformă de soluționare a litigiilor), conform cerințelor din registrele de nume de domeniu aplicabile.

5.5. Reclamațiile de la o terță parte cu privire la Client (Reseller) sau la oricare dintre clienții săi (inclusiv vânzătorii și deținătorii de nume de domeniu) sau încălcarea acestor termeni și condiții sau a legii aplicabile vor fi transmise de către ANDIMA W.P. Solutions pentru client. Clientul trebuie să răspundă reclamantului în termen de cinci zile lucrătoare (cu o copie la ANDIMA W.P. Solutions) și să ia imediat măsuri suficiente după aceea, dacă este necesar. În cazul în care Clientul nu răspunde sau ANDIMA W.P. Solutions consideră că măsurile sunt insuficiente, ANDIMA W.P. Solutions are dreptul să întreprindă orice măsură pe care o consideră rezonabilă pentru soluționarea reclamației.

5.6. În cazul în care un număr disproporționat de reclamații și / sau reclamații severe sunt primite cu privire la orice nume de domeniu sau conținut sau servicii asociate de către ANDIMA W.P. Solutions referitoare la un client (revândut sau direct) al Clientului, ANDIMA W.P. Solutions pot solicita încetarea acordului dintre Client (Reseller) și clientul său.

5.7. ANDIMA W.P. Solutions își rezervă dreptul de a, la discreția sa, factura Clientul la un tarif orar obișnuit pentru orice acțiune efectuată în conformitate cu această secțiune.

6. Prețuri și plăți

6.1. Toate taxele percepute de ANDIMA W.P. Solutions sunt datorate momentului în care este inițiat serviciul în cauză și vor fi deduse din contul Clientului de către ANDIMA W.P. Solutions. În plus, ANDIMA W.P. Solutions poate percepe anumite solduri sau taxe administrative, astfel cum sunt prevăzute în acești termeni și condiții din sold.

6.2. Clientul este singurul responsabil pentru asigurarea unui sold suficient în cont. ANDIMA W.P. Solutions nu are nicio obligație de a efectua niciun serviciu dacă soldul contului este insuficient la momentul inițierii serviciului în cauză, chiar dacă serviciul urmează să fie realizat pentru un client al Clientului (Reseller) prin mai multe niveluri de revânzare.

6.3. Pentru înregistrarea numelor de domeniu ANDIMA W.P. Solutions efectuează o taxă de rezervare pe soldul contului. Suma acestei taxe nu este disponibilă pentru nicio altă tranzacție, chiar dacă taxa de rezervare poate fi ridicată ulterior.

6.4. Numele de domenii sunt reînnoite numai dacă taxa pentru perioada de reînnoire aplicabilă poate fi dedusă din cont de către ANDIMA W.P. Solutions. Este responsabilitatea exclusivă a Clientului (Reseller) să se asigure că este disponibil un sold suficient în momentul în care ANDIMA W.P. Solutions urmează să facă deducerea. ANDIMA W.P. Solutions vor anunța cel puțin treizeci de zile în avans când se va efectua o astfel de deducere sau, cât mai curând posibil, dacă un nume de domeniu este transferat Clientului cu mai puțin de treizeci de zile înainte de data reînnoirii.

7. Protejarea datelor

7.1. Datele personale ale deținătorilor de nume de domeniu înregistrate sunt prelucrate de ANDIMA W.P. Solutions în numele Clientului, în cazul în care ANDIMA W.P. Solutions operează ca procesor de date, deoarece acest termen este definit în legislația europeană aplicabilă în domeniul protecției datelor.

7.2. ANDIMA W.P. Solutions trebuie să respecte în orice moment legislația respectivă în timpul prestării de servicii. În special, ANDIMA W.P. Solutions nu permite accesul la datele cu caracter personal de către angajații și contractanții săi, în măsura necesară pentru îndeplinirea corectă a obligațiilor sale. ANDIMA W.P. Solutions se va asigura că toți acești angajați și contractanți vor păstra confidențialitatea și securitatea datelor cu caracter personal.

7.3. Clientul (Reseller) este responsabil pentru obținerea consimțământului corespunzător sau a unei alte baze legale corespunzătoare pentru prelucrarea datelor și trebuie să fie în măsură să furnizeze dovada acestora către ANDIMA W.P. Solutions. Clientul (Reseller) va despăgubi și va păstra inofensiv ANDIMA W.P. Solutions din toate revendicările persoanelor vizate referitoare la consimțământul lipsă sau la baza legală insuficientă.

7.4. Clientul (Reseller) este responsabil pentru orice solicitări de dezvăluire, corectare sau ștergere cu privire la datele cu caracter personal făcute de persoane fizice. În cazul în care ANDIMA W.P. Solutions primesc o astfel de solicitare, acestea vor fi transmise Clientului pentru manipulare ulterioară.

7.5. ANDIMA W.P. Solutions poate stoca date cu un serviciu de escrow de date de terță parte în scopuri de securitate. Aceasta include terți din afara Uniunii Europene, dar numai dacă ANDIMA W.P. Solutions a încheiat un acord adecvat de prelucrare a datelor cu aceste părți și (dacă este în SUA) terții sunt incluși în Programul SUA Safe Harbour.

8. Obligații de confidențialitate

8.1. ANDIMA W.P. Solutions nu va accesa date ale Clientului, cu excepția și în măsura strict necesară pentru furnizarea de servicii, rezolvarea problemelor asociate acestora sau cu permisiunea expresă a Clientului. Într-un astfel de caz Angajații ANDIMA W.P. Solutions vor lucra sub obligații stricte de încredere.

8.2. Nu există nicio obligație de păstrare confidențială pentru informațiile care sunt disponibile publicului larg, era deja în posesia ANDIMA W.P. Solutions la momentul în care Clientul a furnizat aceste date, este furnizat de o parte independentă sau a fost creat de ANDIMA W.P. Solutions în mod independent și fără utilizarea informațiilor despre Client.

8.3. În cazul unei comenzi legale de către o autoritate competentă ANDIMA W.P. Solutions are dreptul să furnizeze date ale clienților (inclusiv datele clienților reseller și clienților finali) acestei autorități, chiar dacă sunt supuse unei obligații de confidențialitate. Cu toate acestea, dacă ordinul nu interzice același lucru, ANDIMA W.P. Solutions informează Clientul înainte de această divulgare pentru a permite Clientului să ia măsuri legale împotriva autorității în cauză, dacă dorește.

9. Limitarea răspunderii

9.1. ANDIMA W.P. Solutions este răspunzătoare Clientului (Reseller) numai pentru daunele directe care rezultă din conduita sa intenționată greșită în fața Clientului sau pentru îndeplinirea semnificativă a oricăreia dintre obligațiile sale în temeiul acordului.

9.2. ANDIMA W.P. Solutions nu va fi niciodată răspunzătoare pentru daune, consecințe, speciale, punitive și / sau incidentale, inclusiv pierderea de profituri care rezultă din sau în legătură cu acordul, chiar dacă sunt informați despre posibilitatea unor astfel de daune.

9.3. Orice răspundere a ANDIMA W.P. Solutions pentru un eveniment vor fi limitate la suma plătită efectiv de Client către ANDIMA W.P. Solutions în cele două săptămâni anterioare acțiunii pentru acțiunea de către ANDIMA W.P. Solutions rezultate la eveniment.

9.4. Nu există nicio răspundere pentru daunele care nu au fost raportate către ANDIMA W.P. Solutions în scris în termen de două săptămâni de la apariția lor sau pentru daune în cazul în care Clientul nu a luat măsurile adecvate pentru a limita aceste daune.

9.5. Clientul (Reseller) trebuie să despăgubească, să apere și să dețină inofensiv ANDIMA W.P. Solutions împotriva oricăror pierderi, creanțelor, daunelor, datoriilor, acțiunilor, costurilor sau cheltuielilor, inclusiv onorariile rezonabile ale avocaților suportate de acesta în legătură cu orice cerere de la terți în legătură cu acordul

9.6. ANDIMA W.P. Solutions nu este responsabila pentru neîndeplinirea oricărei obligații care îi revin în baza acordului (inclusiv incapacitatea de a primi plăți la soldul creditului) dacă acest eșec este datorat forței majore. Dacă forța majoră durează mai mult de treizeci de zile consecutive, oricare dintre părți are dreptul să rezilieze acordul cu efect imediat. În cazul unei astfel de rezilieri nu există nicio obligație de rambursare a niciunui cost, taxe sau cheltuieli.

10. Durata și încetarea

10.1. Prezentul acord este încheiat pe o perioadă nedeterminată după activarea contului administrativ.

10.2. Clientul poate înceta prin notificare scrisă cu cel puțin o lună înainte de data dorită. În cazul în care orice nume de domeniu rămâne activ la această dată, acordul rămâne în vigoare până când ultimul nume de domeniu a expirat sau a fost transferat unui alt registru.

10.3. ANDIMA W.P. Solutions poate încheia cu o notificare scrisă cu cel puțin trei luni înainte de data dorită. În cazul în care numele de domeniu rămân active la această dată, clienții finali vor fi furnizați de către ANDIMA W.P. Solutions cu token-urile sau alte informații necesare pentru a muta numele lor de domeniu la un alt registru cât mai curând posibil.

10.4. În cazul în care o parte nu își îndeplinește în mod vinovat obligațiile materiale din acord, cealaltă parte poate rezilia acordul, dar numai după ce partea care nu a respectat-o nu a remediat neîndeplinirea într-un termen rezonabil după ce a primit o notificare scrisă de implicit, care este adecvat și cât se poate de detaliat. Dacă defecțiunea este gravă sau nu poate fi remediată, cealaltă parte poate înceta imediat prin notificare scrisă.

10.5. O parte poate rezilia imediat acordul printr-o notificare scrisă celeilalte părți, fără a fi necesară notificarea de întârziere sau intervenția Curții, în cazul următoarelor: dacă celeilalte părți i s-a acordat suspendarea plăților, provizoriu sau nu ; dacă o cerere de faliment a fost depusă cu privire la cealaltă parte și petiția nu a fost revocată în termen de șapte zile; dacă cealaltă parte depune dosarul pentru faliment; sau dacă întreprinderea celeilalte părți este dizolvată sau încetată, cu excepția scopului unei fuziuni cu sau a unei absorbții de către o altă companie.

10.6. ANDIMA W.P. Solutions poate percepe o taxă administrativă pentru închiderea contractului în funcție de timpul necesar la ANDIMA W.P. Solutions pentru procesarea rezilierii în sistemele sale.

10.7. Dacă un sold de credit rămâne la încheiere, soldul rămâne la ANDIMA W.P. Solutions.

11. Schimbarea acordului

11.1. Acordul, inclusiv acești termeni și condiții, pot fi modificate numai după acordul părților.

11.2. În abatere de la clauza 11.1 ANDIMA W.P. Solutions își rezervă dreptul de a se adapta sau adăuga la acești termeni și condiții în orice moment. Aceste condiții adaptate sau suplimentare intră în vigoare la o lună de la notificarea Clientului. În cazul în care adăugarea sau adaptarea se datorează unei modificări a reglementărilor impuse la ANDIMA W.P. Solutions efectuate de un registru, termenii suplimentari sau adaptați intră în vigoare la data impusă de registru.

11.3. ANDIMA W.P. Solutions își rezervă dreptul de a mării prețurile în orice moment. Aceste prețuri mărite vor avea efect la treizeci de zile de la notificarea acestora către Client. Măririle de preț ca urmare a creșterii prețurilor de către registre sau a corectării erorilor vor avea efect imediat.

12. Legea aplicabilă și litigiile

12.1. Legea României reglementează acordul și acești termeni și condiții. Convenția Națiunilor Unite privind contractele de vânzare internațională a mărfurilor nu se aplică.

12.2. Orice litigii care apar între ANDIMA W.P. Solutions și Clientul în legătură cu acordul vor fi soluționate de instanțele competente din România pentru locul principal de activitate al ANDIMA W.P. Solutions.

12.3. În cazul în care orice parte a acordului sau a acestor termeni și condiții devin sau sunt declarate nule de către o instanță de jurisdicție competentă, o astfel de nulitate nu va afecta restul acestui acord. În acest caz, părțile vor determina una sau mai multe dispoziții de înlocuire care apropie cel mai îndeaproape clauza în cauză și care este legală în conformitate cu legislația aplicabilă.

12.4. Nerespectarea oricăror părți în orice moment de a solicita executarea de către cealaltă parte a oricărei prevederi a acordului nu va afecta în niciun fel dreptul părții de a pune în aplicare aceste dispoziții și nici renunțarea de către oricare dintre părți la orice încălcare a vreunei prevederi a acordului să fie considerat sau considerat a fi o renunțare la orice încălcare suplimentară a aceleiași dispoziții.

12.5. Niciuna dintre părți nu poate acționa, indiferent de formă, care rezultă din acord sau care are legătură cu acordul la mai mult de un an de la apariția cauzei acțiunii sau la data descoperirii unei astfel de cauze, oricare dintre acestea este ulterior. Cu toate acestea, în niciun caz nu poate fi introdusă o acțiune la mai mult de un an de la data încetării acordului.

13. Termeni diferiți

13.1. Părțile încheie acordul ca contractori independenți. Nici o relație de angajare sau agent / agent principal nu este creată prin acordul dintre ANDIMA W.P. Solutions și Client sau oricare dintre angajații sau agenții respectivi.

13.2. Acordul nu poate fi atribuit sau transferat de o altă parte fără acordul prealabil scris al celeilalte părți, ceea ce nu va fi reținut în mod nejustificat. Orice astfel de atribuire fără un astfel de consimțământ va fi nulă. Cu toate acestea, nu este necesar consimțământul pentru o cesiune sau transfer al acordului către vreo afiliere a părții care a transferat sau oricărei companii care reușește să realizeze în mod substanțial întreaga activitate a acelei părți. Mai mult, ANDIMA W.P. Solutions are permisiunea de a atribui și transfera acordul oricărui terț. Acordul se leagă și va asigura beneficiul succesorilor și alocărilor permise ale părților.

13.3. În cazul în care în acești termeni și condiții se face referire la un client al Clientului (Reseller), această referință include toate părțile care au o relație directă sau indirectă cu Clientul, cum ar fi prin diferite niveluri de revânzare.

13.4. Orice cerință pentru o declarație „scrisă” poate fi îndeplinită folosind fax sau e-mail, cu condiția ca identitatea expeditorului și integritatea unui astfel de fax sau e-mail să poată fi determinate cu suficientă certitudine.

Dispoziții suplimentare ICANN care fac referire de la 3.7.7.1 până la 3.7.7.12 din ICANN RAA 2013

3.7.7.1 Titularul numelui înregistrat furnizează registrului date de contact corecte și fiabile și le corectează și actualizează în termen de șapte (7) zile de la orice modificare pe durata înregistrării numelui înregistrat, inclusiv: numele complet, adresa poștală, adresa de e-mail, numărul de telefon vocal și numărul de fax, dacă este disponibil al titularului de nume înregistrat; numele persoanei autorizate, în scop de contact, în cazul unui titular al numelui înregistrat, care este o organizație, asociație sau corporație; și elementele de date enumerate în subsecțiunile 3.3.1.2, 3.3.1.7 și 3.3.1.8.

3.7.7.2 A Furnizarea voită a deținătorului de nume înregistrat de informații inexacte sau nesigure, neînsuflețirea sa de a actualiza informațiile furnizate registratorului în termen de șapte (7) zile de la orice modificare sau de a nu răspunde timp de peste cincisprezece (15) zile la întrebările înregistrate de registru cu privire la exactitatea datele de contact asociate înregistrării titularului de nume înregistrat constituie o încălcare semnificativă a contractului de înregistrare a deținătorului de nume și vor constitui o bază pentru suspendarea și / sau anularea înregistrării numelui înregistrat.

3.7.7.3 Orice Deținător de nume înregistrat care intenționează să licențeze utilizarea unui nume de domeniu către un terț este totuși Titularul de înregistrare și este responsabil pentru furnizarea propriilor informații complete de contact și pentru furnizarea și actualizarea informațiilor de contact tehnice și administrative exacte adecvate pentru a facilita în timp util rezolvarea eventualelor probleme care apar în legătură cu numele înregistrat. Utilizatorul autorizat al unui nume înregistrat în conformitate cu această prevedere își asumă răspunderea pentru prejudiciul cauzat de utilizarea greșită a numelui înregistrat, cu excepția cazului în care dezvăluie informațiile de contact curente furnizate de licențiat și identitatea licențiatului în termen de șapte (7) zile unei părți care furnizează Titularului Numelui înregistrat dovezi rezonabile de vătămare acționabilă.

3.7.7.4 Registrul va notifica fiecărui Titular de Nume Înregistrat sau reînnoit:

3.7.7.4.1 Scopurile pentru care sunt destinate orice date cu caracter personal colectate de la solicitant;

3.7.7.4.2 Destinatarii sau categoriile de destinatari prevăzuți ai datelor (inclusiv operatorul de registru și alții care vor primi datele de la operatorul de registru);

3.7.7.4.3 Care date sunt obligatorii și care date, dacă există, sunt voluntare; și

3.7.7.4.4 Modul în care titularul numelui înregistrat sau persoana vizată pot accesa și, dacă este necesar, rectifica datele deținute despre acestea.

3.7.7.5 Titularul numelui înregistrat acceptă prelucrarea datelor menționată în subsecțiunea 3.7.7.4.

3.7.7.6 Titularul de nume înregistrat trebuie să reprezinte faptul că notificarea a fost furnizată echivalent cu cea descrisă în subsecțiunea 3.7.7.4 oricărei persoane terțe ale căror date cu caracter personal sunt furnizate registratorului de către titularul numelui înregistrat și că titularul numelui înregistrat a obținut consimțământ echivalent cu cea menționată în subsecțiunea 3.7.7.5 a oricărui terț.

3.7.7.7 Registrul este de acord că nu va prelucra Datele cu caracter personal colectate de la deținătorul de nume înregistrat într-un mod incompatibil cu scopurile și alte limitări în legătură cu care a comunicat deținătorului de nume înregistrat în conformitate cu subsecțiunea 3.7.7.4 de mai sus.

3.7.7.8 Registrul este de acord că va lua măsuri de precauție rezonabile pentru a proteja datele cu caracter personal de pierderi, abuzuri, acces neautorizat sau dezvăluire, modificare sau distrugere.

3.7.7.9 Titularul numelui înregistrat reprezintă faptul că, în conformitate cu cunoștințele și credințele deținătorului de nume înregistrat, nici înregistrarea Numelui inregistrat și nici modul de utilizare directă sau indirectă nu încalcă drepturile legale ale oricărui terț.

3.7.7.10 Pentru soluționarea litigiilor privind sau care rezultă din utilizarea numelui înregistrat, titularul numelui înregistrat se supune, fără a aduce atingere altor jurisdicții potențial aplicabile, jurisdicției instanțelor (1) din domiciliul titularului înregistrat și (2) unde Registrul este situat.

3.7.7.11 Titularul numelui înregistrat este de acord că înregistrarea numelui înregistrat va fi supusă suspendării, anulării sau transferului în conformitate cu orice specificație sau politică sau în temeiul oricărei proceduri de registru sau registru care nu sunt incompatibile cu nicio specificație sau politică, (1) la corectarea greșelilor de înregistrare de registrator sau de operatorul de registru în înregistrarea numelui sau (2) pentru soluționarea litigiilor referitoare la numele înregistrat.

3.7.7.12 Titularul numelui înregistrat va despăgubi și deține inofensiv Operatorul de registru și directorii, ofițerii, angajații și agenții de la și împotriva oricăreia și toate revendicările, daunele, obligațiile, costurile și cheltuielile (inclusiv onorariile și cheltuielile legale rezonabile) care decurg din sau în legătură cu înregistrarea numelui de domeniu al titularului înregistrat.Powered by WHMCompleteSolution