TERMENELE PRODUSELOR DE GAZDUIRE
Prezentul Acordul principal al clienților este întocmit, încheiat și executat pe 22 martie 2020 (denumit în continuare „Data intrării în vigoare”)

ÎNTRE:-

ANDIMA W.P. SOLUTINS (denumite în continuare „Furnizor”) ȘI Dumneavoastră (denumit în continuare „client”). Dacă încheiați prezentul Acord în numele unei companii sau altei persoane juridice, reprezentați că aveți autoritatea de a lega o astfel de entitate de acești termeni și condiții, caz în care termenul „Client” se referă la o astfel de entitate.

(Furnizorul și Clientul pot fi denumiți individual ca „Părți” și colectiv ca „Părți”).

ÎN CARE Furnizorul oferă diverse produse și servicii;

ȘI ÎN CARE Clientul dorește să achiziționeze Produse și servicii de la Furnizor

ACUM, prin urmare, și în considerarea promisiunilor reciproce, beneficiile și acordurile incluse în prezentul document și pentru alte bunuri și cu titlu oneros, primirea, adecvarea și suficiența care sunt recunoscute prin prezenta, Furnizorul și Clientul, care intenționează să fie legat în mod legal, prin prezenta sunt de acord:

1. DEFINIȚII

(1) „Contul depozit” se referă la soldul de credit menținut de Client împreună cu Furnizorul.

(2) „Acordul” se referă la prezentul Acordul principal al clienților, împreună cu toate anexele, extensiile și modificările sale la un moment dat.

(3) „Ziua lucrătoare” se referă la o zi lucrătoare între luni și vineri, cu excepția tuturor sărbătorilor publice.

(4) „Bilanțul net” se referă la creditul din contul depozit al clienților după deducerea oricăror datorii acumulate, fonduri blocate și sume debitate.

(5) „Informații confidențiale”, așa cum sunt utilizate în prezentul acord, înseamnă toate datele, informațiile și materialele, inclusiv, fără limitare, software-ul computerului, date, informații, baze de date, protocoale, implementare de referință, documentație, specificații funcționale și de interfață, furnizate de Furnizor pentru client în temeiul prezentului acord, indiferent dacă este scris, transmis, oral, prin intermediul site-ului Web al părintelui sau în alt mod, care este marcat ca fiind confidențial.

(6) „Detalii de contact ale clienților” se referă la datele de contact ale clientului, astfel cum sunt listate în baza de date OrderBox.

(7)„Panoul de control al clienților” se referă la setul de interfețe bazate pe Web furnizate de către Furnizor și furnizorii de servicii ai acestuia, care îi permite să gestioneze comenzile.

(8)"Extensia acordului" se referă la cea mai recentă versiune a unei extinderi specifice a contractului, postată în Panoul de control al clienților sau pe site-ul web al Furnizorilor.

(9) „OrderBox” se referă la setul de servere, software, interfețe, produse parentale și API furnizate pentru utilizare directă sau indirectă în baza prezentului acord de către Furnizor și / sau furnizorii de servicii ai acestuia.

(10) „Baza de date OrderBox” este colecția de elemente de date stocate pe serverele OrderBox.

(11) „Servere OrderBox” se referă la Mașini / Servere pe care Furnizorul sau Furnizorii săi le mențin pentru a îndeplini serviciile și operațiunile OrderBox.

(12) „Utilizatorul OrderBox” se referă la Client și orice agent, angajat, contractant al clientului sau orice altă entitate juridică, căruia i s-a oferit, direct sau indirect, accesul la „OrderBox”.

(13) „Comandă” se referă la un produs achiziționat de către client care are un cod de comandă unic în baza de date OrderBox.

(14) „Produse” se referă la toate Produsele și serviciile Furnizorilor pe care le-a furnizat / redat / vândut sau furnizează / redă / vinde.

(15) „Servere” se referă la servere web, servere cu liste de distribuție, servere de baze de date, servere OrderBox și orice alte mașini / servere pe care Furnizorul sau furnizorii săi de servicii le operează, pentru OrderBox, site-ul părinte, listele de corespondență pentru Furnizori, produsele pentru Furnizori și orice alte materiale operațiunile necesare pentru îndeplinirea serviciilor și operațiunile Furnizorului.

(16) „Site-ul Furnizorului” se referă la windhostings.com.

(17) „Furnizorii de servicii” se referă individual și colectiv la orice persoană juridică artificială, companie, îngrijorare, corporație, întreprindere, firmă, persoană fizică, institut, instituție, organizație, persoană, societate, încredere sau orice altă entitate juridică pe care Furnizorul sau furnizorii săi de servicii (recursiv) ) poate, direct sau indirect, angaja / angaja / externaliza / contract pentru îndeplinirea / furnizarea / cumpărarea de produse, OrderBox și orice alte servicii și operațiuni ale Furnizorului.

(18) „Persoane interzise” se referă la persoane fizice, organizații sau entități situate în anumite țări sancționate (fiecare „țară sancționată”) și anumite persoane, organizații, entități sau nume de domeniu, inclusiv fără limitare, „resortisanți special desemnați” („SDN”) , astfel cum a fost enumerat de guvernul Statelor Unite ale Americii prin intermediul Departamentului Trezoreriei Oficiului de Control al Activelor Străine („OFAC”), cu care toate sau anumite activități comerciale sunt interzise.

2. EXTENSIUNI DE ACORD

(1) Clientul poate achiziționa diverse produse ale Furnizorului în cursul relației lor cu Furnizorul în conformitate cu prezentul acord, prin transmiterea către Furnizor, într-o formă și manieră prescrise de acelasi, una sau mai multe extinderi ale acordului de produse pentru clienți, care vor fi apoi incluse ca parte a acest acord.

(2) Orice definiții, termeni și condiții contradictorii dintr-o Extensie a Contractului de Produse pentru Clienți au prioritate asupra acelorași definiții, termeni și condiții din prezentul Acord și se aplică numai acelei Extensii a Contractului de Produse pentru Clienți.

(3) Clientul este de acord să adere la Termenii și condițiile SiteLock, disponibile la https://www.sitelock.com/terms.php, care sunt încorporate în prezentul document și care fac parte din prezentul acord prin referință.

(4) Clientul este de acord să adere la Termenii și condițiile CodeGuard, disponibile la https://codeguard.com/pages/terms-of-service, care sunt încorporate în prezent și care fac parte din prezentul Acord prin referință.

(5) Clientul este de acord să adere la Termenii și condițiile Google, disponibile la http://www.google.co.in/intl/en/policies/terms/regional.html, care sunt încorporați aici și au făcut parte din prezentul acord prin referinţă.

(6) Clientul este de acord să adere la Politica de confidențialitate Google, disponibilă la http://www.google.com/intl/en/policies/privacy/, care sunt încorporate în prezentul document și care fac parte din prezentul acord prin referință.

(7) Clientul acceptă să adere la Acordul Google Apps for Business (online), disponibil la https://www.google.com/intx/en_in/work/apps/terms/2013/1/premier_terms.html, care sunt încorporate aici și a făcut o parte din prezentul acord prin referință.

(8)Dacă Clientul selectează și achiziționează produse Furnizorului care includ un produs numit „Impress.ly”, Clientul înțelege, recunoaște și acceptă faptul că Clientul va fi obligat la termenii și condițiile furnizate de AppMachine BV la: 1. http: / /www.impress.ly/docs/EULA.pdf și 2. http://www.impress.ly/docs/Impressly-privacy-and-cookie-statement.pdf (colectat denumit „Impress.ly Term and Condition” „). Cu excepția cazului în care se prevede altfel în Termenii și condițiile Impress.ly în ceea ce privește utilizarea și funcționarea Impress.ly, orice tranzacție sau problemă între Client și Furnizor care are legătură cu achiziționarea Produselor, respectiv Impress.ly, va fi guvernată în conformitate cu acest acord.

(9) Dacă Clientul selectează și achiziționează orice Produse care include un certificat secure sockets furnizate de către Furnizor prin Furnizorii de servicii sub o singură marcă, adică Comodo SSL sau în combinație cu celelalte mărci ale Furnizorului sau Furnizorii de servicii, Termenii de utilizare și alte politici (dacă există) disponibile la https://ssl.comodo.com/terms.php (denumite în mod colectiv "Condiții de furnizare a serviciului Comodo SSL"), în ceea ce privește produsele mărcii menționate vor fi aplicabile, iar Clientul trebuie să respecte acești termeni și condiții și politica de confidențialitate.Furnizorul nu aprobă sau asigură calitatea, disponibilitatea sau actualitatea sau orice altă asigurare în legătură cu produsul sau serviciile furnizate in afara de Site-ul Web ANDIMA W.P. Solutions.

(10) Dacă Clientul selectează și cumpără orice Produse care include servicii de găzduire fie furnizate de către Furnizor prin intermediul furnizorilor de servicii sub o singură marcă, adică Hostgator sau în combinație cu celelalte mărci ale Furnizorilor de servicii, politica de utilizare, politica de confidențialitate privind încălcarea drepturilor de autor și Politicile privind condițiile de utilizare disponibile la http://www.hostgator.com/tos/acceptable-use-policy, http://www.hostgator.com/privacy, http://www.hostgator.com/copyright, http : //www.hostgator.com/tos, în ceea ce privește produsele mărcii menționate, se aplică, iar Clientul respectă acești termeni și condiții și politica de confidențialitate.
Pentru evitarea oricăror îndoieli, aceasta a clarificat faptul că toți ceilalți termeni, condiții și politici ale Furnizorului sunt aplicabile în ceea ce privește produsele de mai sus, cu excepția cazului în care se menționează în mod expres altfel în propoziția precedentă.

(11) Dacă Clientul selectează și achiziționează produse ale Furnizorului care includ servicii de găzduire, fie furnizate de către Furnizor prin intermediul furnizorilor de servicii sub o singură marcă, adică BlueHost sau în combinație cu celelalte mărci ale furnizorilor de servicii, a Termenilor și a altor politici (dacă există ) disponibilă la https://www.bluehost.com/terms (denumite în mod colectiv "Condiții de furnizare a serviciului Bluehost"), în ceea ce privește produsele mărcii menționate, se aplică, iar Clientul va respecta acești termeni și condiții și confidențialitate politică.Furnizorul nu aprobă sau nu asigură calitatea, disponibilitatea sau actualitatea sau orice altă asigurare în legătură cu un produs sau servicii furnizate din afara site-ului ANDIMA W.P. Solutions.

3. OBLIGAȚIILE FURNIZORULUI

Furnizorul va pune la dispoziție cele mai recente versiuni ale prezentului Acord și Extensiile Contractului de Produs pentru Clienți în Panoul de Control al Clientului sau pe site-ul Web al Furnizorului.

4. OBLIGAȚIILE CLIENTULUI

(1) Clientul recunoaște că, în cazul oricărei dispute și / sau discrepanțe privind orice element de date al unei Comenzi sau Clientul din baza de date OrderBox, elementul de date din înregistrările bazei de date OrderBox va predomina.

(2) Clientul recunoaște că toate informațiile Clientului din OrderBox, inclusiv informațiile de autentificare sunt accesibile Furnizorului și furnizorilor de servicii ai acestuia

(3) Clientul va respecta toții termenii sau condițiile stabilite de Furnizori și / sau Furnizorii săi de servicii din când în când.

(4) Clientul este de acord să furnizeze, să mențină și să actualizeze informații curente, complete și exacte pentru toate elementele de date despre Client în baza de date OrderBox.

(5) Clientul recunoaște că produsele Furnizorului pot fi obținute prin intermediul furnizorilor de servicii și, ca atare, pot apărea modificări de structură sau contracte și, ca urmare, serviciile pot fi afectate în mod negativ. Clientul recunoaște și este de acord că Furnizorul nu va avea nicio răspundere asociată cu acestea.

(6) Pe durata termenului prezentului Acord și timp de trei ani după aceea, Clientul păstrează următoarele înregistrări referitoare la relațiile sale cu Furnizorul și cu Agenții lor sau cu Reprezentanții Autorizați: -

(1) În formă electronică, pe hârtie sau în microfilm, toate comunicările scrise cu privire la produsele Furnizorului.

(2) În formă electronică, înregistrările conturilor tuturor, a comenzilor curente / trecute la Client, inclusiv datele și sumele tuturor plăților, reducerii, creditelor și rambursărilor.

Clientul pune aceste înregistrări disponibile pentru inspecție de către Furnizori, cu o notificare rezonabilă care să nu depășească 14 zile.

(7) Clientul nu va tranzacționa sau acționa în numele unei persoane interzise. Dacă Clientul este o persoană interzisă, Clientului îi este interzis să se înregistreze sau să se înscrie, să se aboneze sau să utilizeze orice produs al Furnizorului sau să participe la programul Client. Orice încălcare a acestei prevederi („Dispoziția OFAC”), astfel cum este stabilită la discreția Furnizorului, poate duce la suspendarea și / sau încetarea contului Clientului și la rezilierea prezentului Acord fără restituirea sau compensarea de orice fel către Client.

5. REPREZENTĂRI ȘI GARANȚII

Furnizorul și clientul reprezintă și garantează că: -

(1) dețin toate puterea și autoritatea necesară pentru a executa, livra și îndeplini obligațiile care le revin în baza prezentului acord;

(2) Prezentul Acord a fost executat și livrat în mod corespunzător și constituie o obligație legală, valabilă și obligatorie, executabilă împotriva Clientului și a Furnizorului în conformitate cu termenii săi;

(3) Executarea, livrarea și executarea prezentului Acord și consumul de către Furnizor și Client ale tranzacțiilor prevăzute în prezentul contract nu vor, cu sau fără notificarea, scurgerea timpului, sau ambele, intra în conflict cu sau vor încălca: -

(1) orice prevedere de lege, regulă sau regulament;

(2) orice ordin, judecată sau decret;

(3) orice prevedere a statutului corporativ sau a altor documente; sau

(4) orice acord sau alt instrument.

(4) executarea, executarea și livrarea acestui Acord a fost autorizată în mod corespunzător de către Client și Furnizor;

(5) Nu este necesară obținerea sau aprovarea în legătură cu execuția, livrarea și îndeplinirea prezentului acord sau luarea oricărui alt acord, nu este autorizat sau aprobat sau scutit de către, sau depunerea la, a oricărei autorități guvernamentale sau a oricărei terțe părți. acțiunea avută în vedere prin prezenta;

Clientul reprezintă și garantează că:

(1) Clientul a citit și înțeles fiecare clauză a prezentului acord

(2) Clientul a evaluat în mod independent dorința serviciului și nu se bazează pe niciun acord de reprezentare, garanție sau declarație, altfel decât cel stabilit în prezentul acord

(3) Clientul nu este o persoană interzisă și nu acționează în numele unei persoane interzise; și

(4) Clientul este eligibil, pentru a încheia acest Contract în conformitate cu legile țării Clientului

6. DREPTURILE FURNIZORULUI ȘI A FURNIZORILOR DE SERVICII

(1) Furnizorul și furnizorii de servicii pot modifica orice informație, inclusiv informațiile de autentificare a clientului în baza de date OrderBox, după ce au primit autorizația de la client sub orice formă, așa cum ar fi prescris de către Furnizor din când în când.

(2) Furnizorul și furnizorii de servicii pot furniza / trimite orice informație din baza de date OrderBox, despre Client, inclusiv informații de autentificare

(1) la datele de contact ale clientului

(2) la orice reprezentant autorizat, agent, contractant, angajat al Clientului la primirea autorizației sub orice formă, așa cum este prescris de către Furnizor din când în când

(3) către furnizorii de servicii

(3) Furnizorul și furnizorii de servicii, la discreția lor, pot, în orice moment, să înceteze temporar sau definitiv să vândă un produs

(4) Furnizorul își rezervă dreptul de a modifica prețurile, nivelurile minime de comandă și reducerile la orice produs, în orice moment.

(5) Furnizorul și furnizorii de servicii, la discreția lor, își rezervă în mod expres dreptul de a refuza orice comandă sau de a anula o comandă în termen de 30 de zile de la procesarea aceleiași. În acest caz, Furnizorul poate restitui taxele percepute pentru Comandă, după deducerea oricăror comisioane de procesare.

(6) Furnizorul și furnizorii de servicii, la discreția lor, fără notificare, își rezervă în mod expres dreptul de a modifica, actualiza, îngheta OrderBox și serviciile sale asociate.

(7) În pofida oricăror lucruri contrare, Furnizorul și furnizorii de servicii, la discreția lor, își rezervă în mod expres dreptul de a, fără notificare sau rambursare, accesare, ștergere, suspendare, refuzare, anulare, modificare, interceptare și analizare a traficului, copiere, copie de rezervă, date de acces, redirecționarea, utilizarea jurnalului, monitorizarea, limitarea accesului, preluarea sau transferul oricărui ordin sau ștergerea, suspendarea, înghețarea, modificarea accesului utilizatorilor OrderBox la OrderBox sau modificarea, actualizarea, suspendarea, înghețarea OrderBox sau pentru a publica, transmite, partaja date în baza de date OrderBox cu orice persoană sau entitate sau pentru a contacta orice entitate din baza de date OrderBox, pentru a recupera orice plată de la Client pentru orice serviciu prestat de către Furnizor, inclusiv serviciile prestate. în afara domeniului de aplicare al acestui acord pentru care Clientul a fost notificat și solicitat să trimită plata, sau să corecteze greșelile comise de către Furnizor sau furnizorii săi de servicii în procesarea sau executarea unei comenzi sau în cazul oricărei încălcări sau violari sau amenințări ale încălcării sau încălcării prezentului acord, sau despre posibilitatea de încălcare sau încălcare a prezentului acord pe care Furnizorul, în propria sa discreție, consideră că este adecvat sau inpune încetarea prezentului Acord sau dacă Furnizorul este instiintat despre orice astfel de eveniment pe care Furnizorul îl stabilește în mod rezonabil ar duce la Încetarea prezentului Acord sau ar constitui încălcarea acestuia sau pentru a proteja integritatea și stabilitatea Produselor Furnizorului și OrderBox, sau pentru a respecta orice legi, reguli sau cerințe guvernamentale aplicabile, cereri de aplicare a legii sau în conformitate cu orice proces de soluționare a litigiilor sau în conformitate cu orice acorduri executate de Furnizor, sau pentru a evita orice răspundere civilă sau penală din partea Furnizorului și / sau furnizorilor de servicii, precum și a afiliaților, filialelor, ofițerilor, directorilor și angajaților acestora, sau în cazul în care Clientul și / sau agenții săi sau orice alți reprezentanți autorizați ai Clientul încalcă toate legile / regulile guvernamentale aplicabile / politicile de utilizare, inclusiv, fără a se limita la, proprietatea intelectuală, drepturile de autor, brevetul sau Furnizorul banuieste posibilitatea oricărei astfel de încălcări sau autorizarea Clientului în orice mod pe care furnizorul îl consideră satisfăcător, sau din orice motiv adecvat. Clientul este de acord că furnizorul și furnizorii de servicii, precum și contractorii, angajații, directorii, ofițerii, reprezentanții, agenții și afiliații, furnizorii de părinți și servicii, nu sunt responsabili pentru pierderi sau daune care ar putea rezulta din oricare dintre cele de mai sus.

(8) Rezilierea comenzilor care implică servicii web, furnizorul și furnizorii de servicii pot alege să redirecționeze orice comandă către orice adresă IP, inclusiv, fără limitare, către o adresă IP care găzduiește o pagină de parcare sau un motor de căutare comercial în scopul monetizării, dacă o comandă expiră sau este suspendata sau nu conține informații valide pentru a-l direcționa către orice destinație. Clientul recunoaște că furnizorul și furnizorii de servicii nu pot și nu verifică pentru a vedea dacă o astfel de redirecționare, încalcă orice drepturi legale, inclusiv, dar fără a se limita la drepturile de proprietate intelectuală, drepturi de confidențialitate, drepturi de marcă, ale Clientului sau că, conținutul afișat datorită unei astfel de redirecții este necorespunzător, sau încălcând orice regulă, lege sau lege federală, de stat sau locală, sau dăunătoare Clientului sau oricărei terțe părți, sau reputația acestora și, ca atare, nu este responsabilă pentru daunele cauzate direct sau indirect ca urmare a unei astfel de redirecții .

(9) Furnizorul are dreptul să rectifice eventualele greșeli ale datelor din baza de date OrderBox cu efect retrospectiv.

(10) Furnizorul și furnizorii de servicii își rezervă dreptul de a interzice utilizarea oricăruia dintre serviciile lor în legătură cu orice nume de domeniu de nivel superior („ccTLD”) al oricărei țări sancționate.

(11) Furnizorul de servicii își rezervă în mod expres dreptul de a suspenda sau de a încheia contul Clientului, fără o notificare prealabilă și fără a emite o rambursare sau o compensare de niciun fel, dacă Furnizorul sau prestatorul de servicii stabilește la discreția sa, că Clientul a încălcat prevederea OFAC din secțiunea 4 Furnizorul și Furnizorul de servicii nu va fi răspunzător pentru nicio pierdere sau daune care rezultă din această acțiune, indiferent dacă o astfel de pierdere sau pagubă este suportată de Client sau de o terță parte. Furnizorul nu va rambursa direct sau indirect nicio sumă către orice persoană interzisă, inclusiv fără limitare, orice sumă dintr-un Cont depozit al Clientului.

7. TERMENI DE ACORD ȘI REÎNNOIREA

(1). Sub rezerva termenului prezentului Acord, termenul inițial al Comenzii achiziționate de Client este pentru perioada prevăzută în formularul de înregistrare prezentat Clientului la prima achiziție a Comenzii („Termenul inițial”). Cu excepția cazului în care Clientul anulează înainte de sfârșitul Termenului inițial, Termenul se va reînnoi automat pentru perioade succesive (fiecare „Perioadă de reînnoire”) de lungime egală cu Termenul inițial, cu excepția cazului în care Clientul alege altfel să nu se reînnoiască la sfârșitul termenului Termenul inițial sau Perioada de reînnoire prin notificarea scrisă cu 30 de zile înainte de expirarea Termenului inițial sau a perioadei de reînnoire, după caz. În sensul acestei secțiuni, termenul include termenul inițial sau perioada de reînnoire, deoarece poate apărea contextul.

Clientul recunoaște, acceptă și autorizează Furnizorul să factureze automat taxa aplicabilă și / sau să perceapă din contul dvs. depozit și / sau informațiile despre card (așa cum sunt definite mai jos) sau un alt cont de plată disponibil, dacă este cazul, pentru fiecare perioadă de reînnoire, cu excepția cazului în care Clientul încetează sau anulează Comanda înainte de o astfel de taxă să fie prevăzută în această secțiune.

(2) Prezentul acord se încheie în conformitate cu secțiunea 8 (REZILIEREA ACORDULUI).


8. REZILIEREA ACORDULUI

(1) Oricare dintre părți poate rezilia prezentul Acord și / sau orice Extensie a Contractului de Produs pentru Clienți în orice moment :

(1) dând un preaviz de încetare de 30 (treizeci) de zile, conform secțiunii 26 (AVIZ).

(2) Cu efect imediat, dacă cealaltă parte este judecată în insolvență sau în faliment sau dacă o procedură este inițiată de sau împotriva unei părți care solicită ajutor, reorganizare sau aranjare sau compromis sau soluționare în temeiul oricărei legi referitoare la insolvență sau în căutarea oricărei misiuni în beneficiul creditorilor sau căutarea numirii unui primitor, lichidator sau mandatar al bunurilor sau bunurilor unei părți sau lichidarea, dizolvarea sau lichidarea activității unei părți.

(2) Furnizorul poate denunța prezentul Acord și / sau orice Extensie a Contractului de Produs pentru Clienți, notificând-o în scris Clientului, de la data specificată în acest aviz de încetare în următoarele circumstanțe:

(1) În cazul în care Clientul sau un Agent / Angajat / Reprezentant autorizat al Clientului încalcă semnificativ orice termen al prezentului Acord și / sau orice Extensie a Acordului de Produs al Clientului, inclusiv oricare dintre reprezentările, garanțiile, acordurile și acordurile sale de mai jos.

(2) A existat o prezentare greșită și / sau o inexactitate materială și / sau o declarație înșelătoare material în Cererea Clientului către Furnizor și / sau orice material care însoțește cererea.

(3) Cu efect imediat dacă: -

(1) Clientul este condamnat pentru o infracțiune sau o altă infracțiune gravă legată de activități financiare sau este judecat de către o instanță că a comis o fraudă sau o încălcare a obligației de încredere sau face obiectul unei hotărâri judiciare pe care Furnizorul o consideră în mod rezonabil drept echivalentul substanțial al oricărui din acestea; sau

(2) Clientul este disciplinat de guvernul de la domiciliul său pentru o conduită care implică fraudă sau folosirea greșită a fondurilor altora.

(3) în conformitate cu Anexa „A” și  Anexa „C”

(4) dacă Orice raprezentant sau director al Clientului este condamnat pentru infracțiune sau infracțiune legată de activități financiare sau este judecat de către o instanță că a comis o fraudă sau o încălcare a obligației de încredere sau este obiectul unei hotărâri judecătorești pe care Furnizorul o consideră ca fiind echivalentul substanțial al oricăreia dintre acestea;

(3) Clientul poate denunța prezentul Acord și / sau orice Extensie a Contractului de Produs cu Clientul notificând Furnizorului în scris, de la data primirii unei astfel de notificări, în cazul în care Clientul nu este de acord cu nicio revizuire a Acordului sau a oricărei Extensii a Contractului de Produs cu Clientul, făcută în conformitate cu secțiunea 14 (DREPT LA SUBSTITUIRE A ACORDULUI ACTUALIZAT ȘI A EXTENSIILOR Acordului de Produs pentru Clienți) în termen de 30 de zile de la această revizuire.

(4) Orice extindere a acordului de produs se încheie cu efect imediat în cazul în care

(1) Furnizorul încetează să vândă produsul special acoperit în cadrul extinderii Acordului de produs

(2) Furnizorul contractează cu Furnizorul de servicii pentru produsul special încetarea vizării sau expiră fără reînnoire

(5) Efectul încetării prezentului acord

(1) Furnizorul va suspenda accesul tuturor utilizatorilor OrderBox la OrderBox, serverele Furnizorului și la toate produsele și serviciile Furnizorului, în baza prezentului acord și a tuturor extinderilor contractului de produs al clientului, imediat după primirea notificării de reziliere de la client sau la aflarea oricărui eveniment, pe care Furnizorul îl stabilește în mod rezonabil , ar duce la rezilierea acordului.

(2) La expirarea sau încetarea prezentului Acord, toate Extensiile Contractului de Produs pentru Clienți semnate de Client vor fi considerate a fi încheiate cu efect imediat

(3) La expirarea sau încetarea prezentului Acord, Furnizorul poate finaliza procesarea tuturor Comenzilor solicitate să fie prelucrate, în ordinea în care acestea au fost solicitate să fie procesate, de către Client înainte de data expirării sau rezilierii, cu condiția avizului Clientului. Contul cu Furnizorul are un sold net suficient pentru a efectua aceste comenzi. Dacă Furnizorul nu este în măsură să îndeplinească aceste Comenzi, atunci taxele percepute Clientului pentru aceste Comenzi vor fi inversate

(6) Efectul încetării oricărei extensii a Contractului de Produs Clienți

(1) Furnizorul poate suspenda accesul Utilizatorilor OrderBox la produsele și serviciile aplicabile, iar OrderBox imediat după primirea notificării de încheiere de la Client sau la aflarea oricărui eveniment, pe care Furnizorul îl stabilește în mod rezonabil, ar duce la rezilierea oricărei prelungiri a Contractului de Produs al Clientului.

(2) După expirarea sau încetarea oricărei prelungiri a Acordului de Produs al Clientului, Furnizorul poate finaliza procesarea tuturor Comenzilor, ale respectivului Produs, în ordinea în care acestea au fost solicitate să fie prelucrate de către Client înainte de data expirării sau rezilierii, cu condiția ca că Furnizorul este în măsură să îndeplinească aceste comenzi, iar contul depozit al clientului cu Furnizorul are un sold net suficient pentru a efectua aceste comenzi. Dacă Furnizorul nu este în măsură să îndeplinească aceste Comenzi, atunci taxele percepute Clientului pentru aceste Comenzi vor fi inversate

(3) Furnizorul poate transfera toate Comenzile care intră sub incidența extinderii Contractului de Produs specific către un alt Client sau Furnizor.

(7) Orice sold datorat de Client în momentul încetării prezentului Acord sau a oricărei Extensii a Contractului de Produs al Clientului va fi plătit imediat.

(8) Niciuna dintre părți nu va fi răspunzătoare celeilalte pentru daune de orice fel care rezultă exclusiv din încetarea prezentului Acord sau a oricărei Extensii a Contractului de Produs Clienți în conformitate cu termenii acestuia, cu excepția cazului în care se specifică altfel.
Cu toate acestea, Clientul va fi răspunzător pentru orice daune care rezultă din încălcarea prezentului Contract sau a oricărei Extensii a Contractului de Produs pentru Clienți.

9. TAXE/DEPOSITE/REINNOIRI

(1) Clientul va plăti toate taxele / avansurile aplicabile conform Termenilor și condițiilor de plată prevăzute în apendicele „C”; În plus față de cele de mai sus, Clientul este de acord prin achiziționarea comenzilor ca Furnizorului va avea voie să plaseze in contul Clientului un plan de plăți recurent. Cu excepția cazului în care Clientul nu dezactivează opțiunea de reînnoire automată prin selectarea opțiunii corespunzătoare în Panoul de control al clientului, furnizorul va avea dreptul să reînnoiască automat comenzile atunci când vine la reînnoire și va lua plata din metoda de plată pe care Furnizorul o are la fişier. Pentru evitarea îndoielilor, este convenit între părți că reînnoirea automată va fi disponibilă pentru toate comenzile (cu excepția „Certificatelor digitale”).

Clientul recunoaște, acceptă și autorizează Furnizorul sau Furnizorii săi de servicii să caute, să ceară, să capteze, să proceseze, să transfere și să stocheze informațiile despre cardul de debit / credit („Informații despre card”) atunci când Clientul efectuează orice achiziție sau reînnoirea Comenzii ( s) și au selectat planurile de plată reînnoire automată și recurente.

Clientul este de acord și recunoaște că reînnoirea automată supusă unor planuri de plată recurente poate eșua în următoarele scenarii: -

a. Dacă Clientul dezactivează reînnoirea automată pentru orice comandă, în orice moment;

b. În cazul în care Clientul șterge orice informații despre card din înregistrarea de pe Panoul de control al clienților, informațiile despre card expiră sau nu sunt suficiente fonduri sau depășesc limita admisă;

c. Dacă OrderBox nu este în măsură să efectueze cu succes reînnoirea automată a Comenzii în cazurile care includ, dar fără a se limita la, Comanda fiind blocată / suspendată, o acțiune care așteaptă să fie procesată etc., în conformitate cu prezentul Acord;

În acest caz, Clientul este de acord și recunoaște că acesta va fi responsabil pentru urmărirea manuală și reînnoirea comenzilor.

(2) Furnizorul va percepe o taxă nerambursabilă pentru o comandă, cu excepția cazului în care se prevede altfel în orice extindere a Acordului de Produs. Taxele aplicabile vor fi afișate în Panoul de control al clienților sau pe site-ul web al Furnizorului și în timpul procesului de comandă. Furnizorul are dreptul să revizuiască oricând acest preț. Orice astfel de revizuire sau modificare va fi obligatorie și eficientă imediat după publicarea revizuirii în Panoul de control al clientului sau pe site-ul web al Furnizorului sau la notificarea către client prin e-mail.

(3) Clientul recunoaște că este responsabilitatea Clientului să țină înregistrări și să păstreze memento-uri cu privire la expirarea oricărei Comenzi. Ca o comoditate pentru Client și nu ca un angajament obligatoriu, putem notifica Clientul cu privire la orice expirare, printr-un mesaj de e-mail trimis la informațiile de contact asociate cu Clientul în baza de date OrderBox. În cazul în care taxele de reînnoire nu sunt plătite pentru o comandă, comanda va expira.(4) Clientul recunoaște că, după expirarea termenului unei Comenzi, Clientul nu are drepturi asupra unei astfel de Comenzi sau a oricărei informații asociate cu o astfel de Comandă și că proprietatea unei astfel de Comenzi va fi transmisă Furnizorului. Furnizorul și furnizorii de servicii pot efectua modificări ale comenzii menționate sau oricărei informații asociate comenzii menționate. Furnizorulk și furnizorii de servicii pot intercepta orice solicitare de rețea / comunicare la o astfel de comandă și să le prelucreze în orice mod, la discreția lor. Furnizorul și furnizorii de servicii pot alege să monetizeze în orice mod aceste cereri, la discreția lor. Furnizorul și furnizorii de servicii pot alege să afișeze orice mesaj adecvat și / sau să trimită orice răspuns oricărui utilizator care face o solicitare de rețea / comunicare, pentru sau cu privire la comanda menționată. Furnizorul și furnizorii de servicii pot alege să șteargă comanda în orice moment după expirare, la propria lor discreție. Furnizorul și furnizorii de servicii pot alege să transfere proprietatea Comenzii oricărui terț, la discreția lor. Clientul recunoaște că Furnizorul și Furnizorii de servicii nu vor fi răspunzători față de Client sau de către terți pentru nicio acțiune efectuată în baza acestei clauze.

(5) Furnizorul, la discreția sa, poate permite reînnoirea Comenzii după expirarea Comenzii, iar acest termen de reînnoire va începe de la data expirării Comenzii, cu excepția cazului în care se specifică altfel. Un astfel de proces poate avea costuri suplimentare. O astfel de reînnoire după expirarea Comenzii nu poate duce la reîncadrarea exactă a Comenzii în aceeași formă ca și înainte de expirare.

(6) Furnizorul nu oferă garanții cu privire la numărul de zile, după ștergerea unei comenzi, după care aceeași comandă va deveni din nou disponibilă pentru cumpărare.

10. LIMITAREA RĂSPUNDERII

ÎN NICIUN CAZ FURNIZORUL SAU FURNIZORII DE SERVICII SAU CONTRACTANȚI SAU BENEFICIARII PARTEI TERTE ESTE RESPONSABIL CLIENTULUI PENTRU ORICE PIERDERE DE ÎNREGISTRARE ȘI UTILIZARE A NUMELUI DE DOMENIULUI, SAU PENTRU INTERRUPȚII DE AFACERI, SAU NICI UN CAZ SPECIAL, INDIRECT, ANCILLAR, INCENDIAL, PUNITIV, DAUNE CONSECUȚIONALE, SAU ORICE DAUNE REZULTATE DIN PIERDEREA PROFITURILOR, DUPĂ SAU ÎN CONEXIUNE CU ACEST ACORD, FĂRĂ FORMA DE ACȚIUNE, ÎN CAZUL CONTRACTULUI, GRESEALA (INCLUSA NEGLIGENȚA), SAU ALTFEL, CHIAR DACĂ FURNIZORUL ȘI / SAU FURNIZORII DE SERVICII AU FOST AVIZATE DE POSIBILITATEA ACELOR DAUNE.

FURNIZORUL NU RASPUNDE DE ORCE ȘI TOATE PIERDERILE SAU RESPONSABILITATEA REZULTATE DE LA, DAR NU SE LIMITĂ LA:

(1) UTILIZAREA NEAURORIZATĂ SAU ERATĂ A INFORMAȚIILOR DE AUTENTIFICARE;

(2) EVENIMENTE DE FORȚĂ MAJORĂ;

(3) INTARZIERI SAU INTRERUPERI DE ACCES;

(4) NELIVRAREA DATELOR SAU LIVRAREA ERATA;

(5) ERORI, OMISIUNI, SAU GRESELI ÎN ORICE ȘI TOATE INFORMAȚIILE ȘI PRODUSULELE FURNIZORULUI OFERITE ÎN ACEST ACORD;

(6) ÎNTRERUPEREA DE SERVICIU.

Dacă orice acțiune în justiție sau altă procedură legală (inclusiv arbitraj) referitoare la executarea prezentului Acord sau la punerea în aplicare a oricărei prevederi a prezentului Acord este îndreptată împotriva Furnizorului de către Client, atunci în niciun caz răspunderea Furnizorului nu va depăși suma efectivă plătită la acesta pentru Comanda în cauză minus cheltuielile directe efectuate cu privire la acea Comandă.

Ambele părți recunosc că considerația convenită de părți se bazează parțial pe aceste limitări și că aceste limitări se vor aplica în pofida oricăror eșecuri ale scopului esențial al oricărui remediu. În niciun caz, răspunderea Furnizorului în legătură cu prezentul acord nu va depăși suma totală plătită la acesta de către client în cea mai recentă perioadă de trei (3) luni anterioare evenimentelor care au dat naștere acestei răspunderi.

11. DESPĂGUBIRI

(1) Clientul, pe cheltuiala proprie, va despăgubi, apăra și deține inofensiv, Furnizorul, furnizorii de servicii și contactorii, angajații, directorii, ofițerii, reprezentanții, agenții și afiliații Furnizorului și furnizorii de servicii, împotriva oricărei cereri, acțiuni, acțiune sau altă procedură îndreptată împotriva Furnizorilor sau furnizorilor de servicii bazată pe sau care rezultă din orice cerere sau pretinsă revendicare a unor terțe părți referitoare la sau care apar în temeiul prezentului acord, produsele furnizate în baza prezentului contract sau utilizarea produselor, inclusiv fără limitare: -

(1) încălcarea fie a Clientului, fie a altei persoane care utilizează un Produs cu computerul Clientului, a vreunei proprietăți intelectuale sau a altor drepturi de proprietate ale oricărei persoane sau entități

(2) cauzate de orice încălcare de către Client a prezentului Acord.

(3) referitoare la sau care rezultă din orice comandă sau utilizare a oricărei comenzir

(4) referitoare la orice acțiune a Furnizorului, astfel cum este permisă de prezentul acord

(5) referitoare la orice acțiune a Furnizorului efectuată în numele Clientului așa cum este descris în prezentul Acord

(2) Furnizorul nu va încheia nici o soluționare sau compromis al vreunei astfel de creanțe indemnizabile fără acordul scris prealabil al Clientului, care nu va fi reținut în mod nejustificat.

(3) Clientul va plăti oricare și toate costurile, daunele și cheltuielile, inclusiv, fără a se limita la, onorariile și costurile efective ale avocaților acordate sau suportate de Furnizor în legătură cu sau care rezultă dintr-o astfel de cerere, acțiune, acțiune sau procedură indemnizabilă.

12. PROPRIETATE INTELECTUALĂ

Sub rezerva dispozițiilor prezentului acord, fiecare parte va continua să dețină în mod independent proprietatea sa intelectuală, inclusiv toate brevetele, mărcile comerciale, numele comerciale, numele de domeniu, mărcile de serviciu, drepturile de autor, secretele comerciale, procesele de proprietate și toate celelalte forme de proprietate intelectuală. Orice îmbunătățire a proprietății intelectuale existente va continua să fie deținută de partea care deține deja o astfel de proprietate intelectuală.

Fără a limita generalitatea celor menționate mai sus, niciun drept de utilizare comercială sau orice licență din cadrul vreunui brevet, cerere de brevet, drept de autor, marcă comercială, know-how, secret comercial sau orice alte drepturi de proprietate intelectuală nu sunt acordate de către Furnizor Clientului sau de către oricare dezvăluirea oricărei informații confidențiale către client în baza prezentului acord.

În plus, Clientul se asigură că Clientul nu încalcă niciun drept de proprietate intelectuală sau alte drepturi ale unei persoane sau entități sau nu publică conținut care este licit sau ilegal în timpul utilizării serviciilor din prezentul Acord. Clientul recunoaște că Furnizorul nu poate și nu verifică pentru a vedea dacă niciun serviciu sau utilizarea serviciilor de către Client în temeiul prezentului Acord, încalcă drepturile legale ale altora.

13. PROPRIETATEA ȘI UTILIZAREA DATELOR

(1) Clientul este de acord și recunoaște că Furnizorul deține toate datele, compilarea, drepturile colective și similare, titlul și interesele din întreaga lume în baza de date OrderBox și toate informațiile și lucrările derivate generate din baza de date OrderBox.

(2) Furnizorul și furnizorii de servicii și desemnații / agenții lor au dreptul la copia de rezervă, copiere, publicare, dezvăluire, utilizare, vânzare, modificare, prelucrare a datelor în orice formă și manieră, după cum este necesar pentru respectarea oricăror acorduri executate de furnizori sau furnizori de servicii, sau pentru a îndeplini serviciile din prezentul acord sau pentru orice alt motiv adecvat.

14. INTARZIERI SAU OMISIUNI; DEROGARE

Niciun eșec din partea oricărei părți în exercitarea vreunei puteri, drepturi, privilegii sau remedieri în temeiul prezentului acord și nicio întârziere din partea oricărei părți în exercitarea oricărei puteri, drept, privilegii sau remedii în temeiul prezentului acord, nu funcționează ca o renunțare. De o astfel de putere, drept, privilegiu sau remediu; și niciun exercițiu sau renunțare unică sau parțială la o astfel de putere, drept, privilegiu sau remediu nu poate împiedica orice alt exercitiu sau ulterior, sau orice altă putere, drept, privilegiu sau remediu.

Nici o parte nu se consideră că a renunțat la vreo cerere care rezultă din prezentul acord sau la vreo putere, drept, privilegiu sau remediu în temeiul prezentului acord, cu excepția cazului în care renunțarea la o cerere, putere, drept, privilegiu sau remediu este prevăzută în mod expres într-un scris, instrument executat și livrat în mod corespunzător în numele unei astfel de părți și orice astfel de renunțare nu se aplică sau nu are niciun efect decât în cazul specific în care este dată.

Nici o renunțare la niciuna dintre dispozițiile prezentului acord nu este considerată a constitui o renunțare la o altă dispoziție (similară sau nu) și nici o renunțare nu constituie o renunțare sau o renunțare continuă, cu excepția cazului în care se prevede altfel expres în scris, în mod corespunzător, executat și livrat.

15. DREPT DE SUBSTITUIRE A ACORDULUI ACTUALIZAT

(1) În perioada prezentului Acord, Clientul este de acord că Furnizorul poate: -

(1) revizui termenii și condițiile prezentului acord;

(2) schimba serviciile furnizate prin prezentul acord

(2) Orice astfel de revizuire sau modificare va fi obligatorie și eficientă imediat după publicarea revizuirii în Panoul de control al clienților sau pe site-ul web al Furnizorului.

(3) Clientul este de acord să revizuiască Panoul de control al clientului și site-ul web al Furnizorului, inclusiv acordurile, periodic, pentru a fi la curent cu orice astfel de revizuiri

(4) În cazul în care Clientul nu este de acord cu nicio revizuire, acesta poate rezilia prezentul acord în conformitate cu secțiunea 8 (3) din prezentul acord

(5) Clientul este de acord că, utilizarea continuă a serviciilor în temeiul prezentului Acord în urma notificării oricărei revizuiri, va constitui ca acceptare a oricăror revizuiri sau modificări

(6) Clientul va executa, sub forma și modul prescrise de Furnizor, un acord suplimentar care incorporează modificările sau revizuirile Acordului și / sau Extinderea Acordului cu Produsul Clienților.

(7) Durata termenului acordului înlocuit va fi calculată ca și cum ar fi început la data începerii acordului inițial și se va considera că a fost încheiat acordul inițial.

(8) Va fi responsabilitatea Clientului să comunice orice modificări ale acordului și orice obligații / obligații acoperite de aceste modificări agenților / angajaților / reprezentanților autorizați ai clientului.

16. CONFIDENȚIALITATE

Toate informațiile confidențiale sunt reglementate de Acordul de confidențialitate, atașat în Anexa „B”.

17. PUBLICITATE

Clientul nu trebuie să creeze, să publice, să distribuie sau să permită niciun material scris / oral / electronic care face trimitere la noi sau la Furnizorii noștri de servicii sau care utilizează oricare dintre mărcile / mărcile de servicii înregistrate de Furnizori sau mărcile / mărcile de servicii înregistrate ale furnizorilor noștri fără mai întâi transmiterea acestui material către noi și furnizorii noștri de servicii și primirea consimțământului prealabil în scris.

Clientul acordă Furnizorului dreptul de a recomanda / sugera numele și detaliile Clientului Clienților / Vizitatorilor de pe site-ul Web al furnizorului și clienților potențiali și de a folosi numele Clientului în materialele de marketing / promoție în ceea ce privește produsele furnizorilor.

18. TAXE

Clientul este responsabil pentru impozitul pe vânzări, impozitul pe consum, taxa de transfer, taxa vamală, accize, impozitul pe venit și toate celelalte impozite și taxe, indiferent dacă sunt internaționale, naționale, de stat sau locale, oricum sunt desemnate, care sunt percepute sau impuse sau pot fi percepute sau impuse, cu privire la prezentul acord și la produsele Furnizorului.

19. FORȚĂ MAJORĂ

Niciuna dintre părți nu este responsabilă de cealaltă pentru orice pierdere sau pagubă care rezultă din orice cauză în afara controlului său rezonabil (un „eveniment de forță majorată”), inclusiv, fără a se limita la, insurecție sau tulburare civilă, revolte, război sau operațiuni militare, naționale sau de urgență locală, acte sau directive sau omisiuni ale guvernului sau altei autorități competente, respectarea oricărei obligații legale sau a ordinului executiv, grevă, închidere, oprire de muncă, dispute industriale de orice fel (indiferent dacă implică sau nu angajații părții), orice lege a lui Dumnezeu, foc, fulgere, explozie, inundații, cutremur, erupție a vulcanului, furtună, subzistență, vreme de o severitate excepțională, ruperea / deficiențele echipamentelor sau a instalațiilor care sunt experimentate de furnizorii de servicii de telecomunicații în general, sau de altă forță similară dincolo de o astfel de parte un control rezonabil și acte sau omisiuni ale persoanelor pentru care niciuna dintre părți nu este responsabilă. La apariția unui eveniment de forță majoră și în măsura în care această intervenție interferează cu îndeplinirea oricăreia dintre părți a prezentului acord, această parte va fi scuzată de la îndeplinirea obligațiilor sale (altele decât obligațiile de plată) în primele trei luni ale acestei intervenții, cu condiția ca partea adopta cele mai bune eforturi pentru a evita sau înlătura cât mai curând posibil aceste cauze de neexecutare.

20. ASEMENARE / IMPUTERNICIRE

Cu excepția cazului în care se prevede altfel în prezentul document, dispozițiile prezentului acord vor aduce beneficii și atribuții ale părților, care vor fi obligatorii pentru acestea. Clientul nu poate atribui, sublinia sau transfera drepturile sau obligațiile sale în temeiul prezentului Acord către alte terțe persoane / părți fără acordul scris prealabil al Furnizorului.

21. CLIENT - TRANSFER CLIENT

(1) Furnizorul poate transfera Comanda Clientului către o altă persoană, organizație sau orice altă persoană juridică în următoarele circumstanțe: -

(1) Autorizarea clientului și / sau a agentului sau a reprezentantului autorizat într-o manieră prescrisă de către furnizor din când în când;

(2) La primirea ordinelor de la o instanță competentă, Agenția de aplicare a legii sau un organism de reglementare recunoscut;

(3) Încălcarea contractului;

(4) Încetarea prezentului acord;

(5) Furnizorul află despre orice astfel de eveniment, pe care acelasi îl stabilește în mod rezonabil, ar duce la rezilierea prezentului Acord sau ar constitui o încălcare a acestuia.

(2) În circumstanțele de mai sus, Clientul va garanta cooperarea completă Furnizorului în transferul Comenzii.

22. DISCLAIMER

Orderbox, serverele furnizorului și orice alte programe software / api / specificații / documentare / aplicații sunt furnizate pe baza „așa cum este” și „unde este” și fără niciun fel de garanție.

Furnizorul și furnizorii de servicii renunță în mod expres la toate garanțiile și / sau condițiile, expres sau implicit, inclusiv, dar fără a se limita la, garanțiile și condițiile implicite de comercializare sau calitate și condiții satisfăcătoare pentru un anumit scop și nerespectarea drepturilor terților și a calității / disponibilității de suport tehnic.

Furnizorul și furnizorii de servicii nu își asumă nicio responsabilitate și nu vor fi răspunzători pentru daunele sau virușii care ar putea afecta echipamentul computerului sau alte proprietăți în legătură cu accesul dvs., utilizarea, Orderbox sau accesarea serverelor Furnizorului. Fără a limita cele de mai sus, Furnizorul și furnizorii de servicii nu reprezintă, garantează sau garantează că (a) orice informații / date / descărcări disponibile pe sau prin Orderbox sau serverele furnizorului nu vor fi infectate de viruși, worm, Trojan sau orice altceva care se manifestă proprietăți distructive; sau (b) informațiile disponibile pe sau prin intermediul Orderbox / serverele furnizorului nu vor conține materiale sau materiale orientate către adulți pe care unele persoane le pot considera obiectabile; sau (c) funcțiile sau serviciile îndeplinite de Furnizor și furnizorii de servicii vor fi sigure, în timp util, neîntrerupt sau fără erori sau că defectele din Orderbox vor fi corectate; sau (d) serviciul va îndeplini cerințele sau așteptările dvs. sau (e) serviciile furnizate în baza prezentului acord funcționează în combinație cu orice hardware, software, sistem sau date specifice. Sau (f) veți primi notificări, mementouri sau alerte pentru orice evenimente din sistem, inclusiv, fără a se limita la orice modificare a comenzii dvs., orice tranzacție din contul dvs., orice expirare a unei comenzi

Furnizorul și furnizorii de servicii nu oferă nicio reprezentare sau garanție cu privire la caracterul adecvat al informațiilor disponibile sau în ceea ce privește legitimitatea, legalitatea, validitatea, calitatea, stabilitatea, completitudinea, exactitatea sau fiabilitatea acestora. Furnizorul și furnizorii de servicii nu acceptă, verifică sau certifică altfel conținutul acestor informații. Unele jurisdicții nu permit renunțarea la garanții implicite, astfel încât excluderile de mai sus, în ceea ce privește garanțiile implicite, nu se pot aplica.

Mai mult, Furnizorul nu garantează și nu face nicio reprezentare cu privire la utilizarea sau rezultatele Orderbox, serverele de comenzi, site-ul Furnizorului și orice alte programe software / api / specificații / documentare / aplicații în ceea ce privește corectitudinea, exactitatea, fiabilitatea lor sau în alt mod.

23. JURISDICȚIE & CHELTUIELI DE JUDECATA

Prezentul acord este guvernat și interpretat și pus în aplicare în conformitate cu legile din țara, statul și orașul în care Furnizorul este încorporat, aplicabil în acesta, fără referire la regulile care reglementează alegerea legilor. Orice acțiune referitoare la prezentul acord trebuie introdusă într-o instanță din orașul, statul, țara în care Furnizorul este încorporat. Furnizorul își rezervă dreptul de a aplica legea în țara / statul / districtul în care se află sediul / sediul corporativ / sucursala sau locul de administrare al clientului conform legilor țării / statului / districtului respectiv.

În cazul în care orice acțiune în justiție sau altă procedură legală legată de executarea în temeiul prezentului acord sau de punerea în aplicare a oricărei dispoziții a prezentului acord este introdusă împotriva oricăreia dintre părțile prezentate, partea dominantă are dreptul să recupereze onorariile, costurile și plățile rezonabile ale avocaților (în plus la orice altă scutire la care poate avea dreptul partea care prevalează.

24. DIVERSE

(1) Orice trimitere din prezentul acord la sex include toate genurile, iar cuvintele care importă numărul singular includ numai pluralul și invers.

(2) Nu există reprezentări, garanții, condiții sau alte acorduri, exprese sau implicite, statutare sau de altă natură, între părți în legătură cu obiectul prezentului acord, cu excepția celor specificate în acest document.

(3) Părțile vor încerca să rezolve eventualele litigii dintre ele înainte de a apela la litigii prin înțelegere reciprocă sau un arbitru acceptabil reciproc.

(4) Prezentul Acord va beneficia de și va fi obligatoriu pentru Furnizor și Client, precum și pentru toți succesorii și impuretnicitii permisi.

(5) Supraviețuire: În cazul rezilierii prezentului acord din orice motiv, secțiunile 1, 4, 6, 8 (5), 8 (6), 8 (7), 8 (8), 9, 10, 11, 12, 13 , 14, 16, 17, 18, 21, 22, 23, 24 (3), 24 (5), 24 (7), 24 (11), 25 (2) și toate secțiunile din Anexa A și toate secțiunile din Anexa B și toate secțiunile din Anexa C și orice secțiuni acoperite separat în conformitate cu o clauză de supraviețuire în orice extindere a acordului de produse pentru clienți vor supraviețui ..

(6) Prezentul acord nu prevede și nu va fi interpretat pentru a furniza terților (de exemplu, părți care nu sunt părți la prezentul acord), vreun remediu, cerere și cauză de acțiune sau privilegiu împotriva Furnizorului.

(7) Clientul, Furnizorul și furnizorii săi de servicii sunt contractori independenți și nimic din prezentul acord nu va crea niciun parteneriat, asociere în comun, agenție, franciză și reprezentant de vânzări sau relații de angajare între părți.

(8) Asigurări suplimentare: Fiecare parte va efectua și / sau a face să i se livreze celeilalte părți prezentele instrumente și alte documente și va lua alte acțiuni, întrucât o altă parte poate solicita în mod rezonabil scopul de a efectua sau dovedi oricare dintre tranzacțiile avute în vedere / efectuate, de / ca urmare a prezentului acord.

(9) Construcție: Părțile sunt de acord că orice normă de construcție în sensul că ambiguitățile vor fi soluționate împotriva părții proiectante nu se va aplica în construcția sau interpretarea prezentului acord.

(10) Întregul acord; Separabilitate: Prezentul acord, care include Anexa A, Anexa B, Anexa C și fiecare extindere a acordului de produse pentru clienți executat constituie întregul acord dintre părți cu privire la obiectul prezentului document și înlocuiește orice acorduri anterioare, reprezentări, declarații, negocieri, înțelegeri, propuneri sau întreprinderi, orale sau scrise, cu privire la obiectul expus în mod expres aici. În cazul în care orice prevedere a prezentului acord este considerată ilegală, invalidă sau neaplicabilă, fiecare parte este de acord că această prevedere va fi pusă în aplicare în măsura maximă admisibilă, astfel încât să efectueze intenția părților și valabilitatea, legalitatea și aplicabilitatea dispozițiile rămase din prezentul acord nu vor fi în niciun fel afectate sau afectate. Dacă este necesar pentru a pune în aplicare intenția părților, părțile negociază cu bună-credință modificarea prezentului acord pentru a înlocui limba nerespectabilă cu un limbaj executoriu care reflectă această intenție cât mai aproape posibil.

(11) Împărțirea prezentului acord în secțiuni, subsecțiuni, anexe, extinderi și alte subdiviziuni și inserarea rubricilor sunt destinate doar comodității de referință și nu vor afecta sau vor fi utilizate la construcția sau interpretarea prezentului acord.

(12) Acest acord poate fi executat în omologii.

(13) Limba. Toate avizele, desemnările și specificațiile făcute în temeiul prezentului acord se fac numai în limba romana.

(14) Date și ore. Toate datele și orele relevante pentru prezentul acord sau pentru îndeplinirea acestuia sunt calculate în funcție de data și ora observate în orașul sediului legal al Furnizorului.

25. ÎNCĂLCAREA

În cazul în care Furnizorul suspectează încălcarea oricăruia dintre termenii și condițiile prezentului acord:

(1) Furnizorul poate imediat, fără nicio notificare și fără a atribui niciun motiv, să suspende / înceteze accesul utilizatorilor OrderBox la toate produsele și serviciile furnizorului și la OrderBox.

(2) Clientul va răspunde imediat pentru daunele cauzate de încălcarea oricăruia dintre termenii și condițiile prezentului Acord.

26. ÎNȘTIINȚARi

(1) Orice notificare sau altă comunicare necesară sau permisă să fie livrată Furnizorului în temeiul prezentului acord se va face în scris, cu excepția cazului în care se specifică altfel și va fi considerată livrată în mod corespunzător, atunci când este trimisă la adresa de contact a Furnizorului specificată în Panoul de control al clientului sau pe site-ul web al Furnizorului prin poștă înregistrată sau curier. Se consideră că orice comunicare a fost transmisă în mod valid și efectiv la data primirii unei astfel de comunicări, dacă această dată este o zi lucrătoare și această livrare a fost făcută înainte de ora 17:30 ora locală, și altfel în următoarea zi lucrătoare.

(2) Orice notificare sau altă comunicare care va fi transmisă Furnizorului prin e-mail în baza prezentului acord va fi considerată a fi livrată în mod corespunzător dacă a fost trimisă la Contactul său legal menționat în Panoul de control al clienților sau pe site-ul web al Furnizorului.

(3) Orice notificare sau altă comunicare necesară sau permisă să fie livrată Clientului în temeiul prezentului Acord va fi considerată livrată, dată și primită în mod corespunzător atunci când este livrată pe adresa de e-mail sau pe adresa de contact a Clientului în baza de date OrderBox.

(4) În afară de cele menționate în prezentul acord, Furnizorul NU este obligat să comunice cu Clientul în niciun fel cu privire la serviciile furnizate în baza prezentului acord. Ca comoditate pentru Client, Furnizorul poate trimite avize proactive cu privire la aspecte cu privire la serviciile prestate în baza prezentului Acord, cu toate acestea aceste avize pot fi întrerupte de Furnizor în orice moment.


ANEXA 'A'
POLITICA DE UTILIZARE

Prezenta Anexa A acoperă condițiile de acces la OrderBox. Orice încălcare a acestor termeni va constitui o încălcare a acordului și motive pentru încetarea imediată a prezentului acord.

1. ACCES LA OrderBox

(1) Furnizorul poate, la discreția sa absolută și nelimitată, să suspende temporar accesul utilizatorilor Orderbox la aceeasi în cazul degradării semnificative a Orderbox sau, în orice moment, furnizorul poate considera necesar.

(2) Furnizorul poate, la discreția sa absolută și nelimitată, efectua modificări la OrderBox din când în când.

(3) Accesul la OrderBox este controlat de informațiile de autentificare furnizate de furnizor. Furnizorul nu este responsabil pentru nicio acțiune din OrderBox care are loc folosind aceste informații de autentificare, indiferent dacă sunt autorizate sau nu.

(4) Furnizorul nu este responsabil pentru nicio acțiune în OrderBox de către un Utilizator OrderBox

(5) Utilizatorul OrderBox nu va încerca să pirateze, să crape, să obțină acces neautorizat, să folosească greșit sau să se angajeze în nicio practică care poate împiedica operațiunile OrderBox, inclusiv, fără limitare, încetinirea temporară / permanentă a OrderBox, deteriorarea datelor, software-ului, sistemului de operare, aplicațiilor , componente hardware, conectivitate de rețea sau orice alt hardware / software care constituie OrderBox și arhitectura necesară pentru a continua operarea acestora.

(6) Utilizatorul OrderBox nu va trimite sau provoca trimiterea de cereri de rețea nerezonabile repetate către OrderBox sau nu va stabili conexiuni nerezonabile repetate la OrderBox. Furnizorii vor decide, la discreția lor absolută și nelimitată, ceea ce constituie un număr rezonabil de cereri sau conexiuni.

(7) Utilizatorul OrderBox va lua măsuri și precauții rezonabile pentru a asigura secretul informațiilor de autentificare.

(8) Utilizatorul OrderBox va lua măsuri de precauție rezonabile pentru a proteja Datele OrderBox de abuzuri, acces neautorizat sau dezvăluire, modificare sau distrugere.

(9) Furnizorul nu va fi responsabil pentru daunele cauzate din cauza compromisului informațiilor de autentificare în niciun fel SAU a oricărei utilizări autorizate / neautorizate a informațiilor de autentificare.

(10) Furnizorul nu va fi răspunzător pentru daune cauzate de întreruperea sau întreruperea OrderBox pentru orice durată și pentru orice cauză.

(11) Furnizorul va avea dreptul de a suspenda temporar sau definitiv accesul unui Utilizator OrderBox la OrderBox, dacă furnizorul la discreția sa absolută și nelimitată a acestuia suspectează o utilizare necorespunzătoare a accesului la OrderBox, sau află despre orice eventuală utilizare necorespunzătoare care a avut loc sau se va produce cu respectarea unui utilizator OrderBox.

(12) Furnizorul și furnizorii de servicii își rezervă dreptul, la propria lor discreție, să respingă orice solicitare, conexiune de rețea, e-mail sau mesaj, sau să treacă prin OrderBox

2. Termeni de utilizare OrderBox

(1) Clientul sau contractorii săi, angajații, directorii, ofițerii, reprezentanții, agenții și afiliații și utilizatorii OrderBox, fie direct, fie indirect, nu vor folosi sau permite utilizarea OrderBox sau a unei Comenzi, direct sau indirect, cu încălcarea oricărui stat federal, sau regulă locală, reglementare sau lege, sau pentru orice scop ilicit, sau într-o manieră dăunătoare furnizorilor, furnizorilor de servicii sau revânzătorilor, clienților și utilizatorilor de comenzi, sau reputația lor, inclusiv, dar fără a se limita la următoarele activități -

(1) Utilizarea spam-ului (off-topic, postare în masă / postare încrucișată, publicitate în grupuri de știri non-comerciale, etc.)

(2) Postarea unui singur articol sau a unor articole în mod substanțial similare unui număr excesiv de grupuri de știri (adică mai mult de 2-3) sau postarea de articole care nu sunt subiecte (de exemplu, off-topic în conformitate cu statutul grupului de știri sau articolul provoacă reclamații din partea cititorii grupului de știri pentru că nu sunt subiecte)

(3) Trimiterea de e-mailuri în masă nesolicitate (adică, la mai mult de 10 persoane, denumite în general spamming), care provoacă reclamații de la oricare dintre destinatari; sau implicarea în spam-uri de la orice furnizor

(4) Oferirea spre vânzare sau care permite accesul la produse software care facilitează trimiterea de e-mailuri nesolicitate sau care facilitează asamblarea mai multor adrese de e-mail („spamware”)

(5) Publicitatea, transmiterea, conectarea sau punerea la dispoziție a oricărui software, program, produs sau serviciu menit să încalce acești termeni, inclusiv, dar fără a se limita la facilitarea mijloacelor de spam, inițierea pinging-ului, inundațiilor, bombardarea poștală, refuzul a atacurilor de serviciu și a pirateriei software-ului

(6) Hărțuirea altor persoane care utilizează Internetul după ce li se cere să oprească persoanele respective, o instanță, o agenție de aplicare a legii și / sau Furnizor

(7) Să înlocuiască un alt utilizator sau entitate sau o companie / utilizator / serviciu existentă sau să falsifice identitatea cuiva în scopuri frauduloase în e-mail, utilizări Usenet, pe IRC sau cu orice alt serviciu de internet sau în scopul direcționării traficului respectivului utilizator sau entitate în altă parte

(8) Dirijarea către sau direct direcționarea traficului către, direct sau indirect, orice material care, în opinia unică a Furnizorului, este asociat cu spaming, e-mail în masa, recoltare prin e-mail, depozit (sau link-uri către un astfel de material), încalcă a dreptului de autor sau conține materiale considerate, în opinia Furnizorului, ca fiind periculoase sau obscene sau necorespunzătoare

(9) Implicarea sau solicitarea unor activități ilegale sau desfășurarea oricărei alte activități care încalcă drepturile Furnizorului, furnizorilor de servicii sau ale oricărui alt terț

(10) Făcând expresii păcătoase sau profane sau înlocuirea unei alte persoane cu intenție frauduloasă sau rău intenționată sau de a enerva, abuz, amenința sau hărțui persoana respectivă

(11) Transmiterea e-mailului comercial nesolicitat (UCE)

(12) Transmiterea mesajelor de e-mail în masa

(13) A fi listat sau, în opinia noastră, este pe cale să fie listat, în orice Listă Neagră Spam sau Lista Neagră DNS

(14) Postarea în vrac a articolelor Usenet / grupului de știri

(15) Refuz de serviciu de orice fel

(16) Utilizarea excesivă a oricărui serviciu web obținut în temeiul prezentului acord, dincolo de limitele rezonabile, așa cum este stabilit de către Furnizor, la discreția sa

(17) Încălcarea dreptului de autor sau a mărcii comerciale

(18) Activități licite sau ilegale de orice fel

(19) Promovarea abuzului net în orice mod (furnizarea de software, instrumente sau informații care permit, facilitează sau susține în alt mod abuzul net)

(20) Cauzând pierderi sau creând degradarea serviciilor pentru alți utilizatori, indiferent dacă sunt intenționate sau inadvertente.

(21) Distribuirea scrisorilor în lanț

(22) Trimiterea de fișiere sau mesaje mari sau multiple către un singur destinatar rău intenționată

(23) Postează articole încrucișate către un număr excesiv de sau grupuri de știri, forumuri, liste de corespondență sau site-uri web nepotrivite

(24) Phishing (furt de identitate), pharming, distribuție de virus sau malware, pornografie infantilă, tehnici Fast Flux, rularea comenzii și controlului Botnet, atacuri de rețea, scheme de spălare a banilor (Ponzi, Piramida, Mula de bani etc.) sau distribuirea ilegală a rețetei medicamente, inclusiv, dar fără a se limita la, promovarea, comercializarea sau vânzarea de medicamente fără rețetă

(25) Referirea la un serviciu OrderBox furnizat sau o comandă într-un e-mail spam

(26) Găzduirea, transmiterea, furnizarea, publicarea sau stocarea de conținut ilegal, inclusiv, dar fără a se limita la următoarele materiale, informații, mesaje, date sau imagini:

(1) conținut libelos sau defăimător

(2) conținut care încalcă orice drept de confidențialitate

(3) conținut care amenință vătămări fizice sau daune materiale

(4) conținut care este obscen, pornografic, salaz, explicit erotic sau jignitor

(5) conținut care încalcă legile sau reglementările aplicabile în materie de proprietate intelectuală, inclusiv, fără a se limita la, transmiterea de materiale protejate prin drepturi de autor sau secrete comerciale și încălcarea brevetelor și mărcilor comerciale

(6) conținut care încalcă orice lege, export, export sau import din orice jurisdicție

(7) programe sau arhive hacker, „warez”, parole sau „cracks”

(8) servere de chat cu releu internet („IRC-uri”) robot IRC

(9) orice conținut pe care furnizorii îl consideră ilegal, ilegal sau nepotrivit

(2) Furnizorul, la propria sa discreție, va determina ceea ce constituie o încălcare a utilizării adecvate, inclusiv, dar fără a se limita la toate cele de mai sus.

(3) Datele din baza de date OrderBox nu pot fi utilizate în alt scop decât cele enumerate mai jos, cu excepția cazului în care s-a obținut permisiunea explicită scrisă de la furnizor:

1. Pentru a efectua servicii prevăzute în prezentul acord; și

2. Să comunice Furnizoului cu privire la orice problemă referitoare la Furnizor sau la serviciile sale

(3) Datele din baza de date OrderBox nu pot fi utilizate în mod specific pentru orice scop enumerat mai jos: -

1. Mass-Mail sau SPAM; și

2. Vânzarea datelor


ANEXA 'B'
CONFIDENȚIALITATE

Utilizarea și dezvăluirea de către Client a informațiilor confidențiale sunt supuse următoarelor termeni și condiții: -

(1) În ceea ce privește informațiile confidențiale, Clientul este de acord că:

(1) Clientul va trata ca fiind strict confidențial și va folosi toate eforturile rezonabile, inclusiv punerea în aplicare a unor măsuri rezonabile de securitate fizică și proceduri de operare, pentru a păstra secretul și confidențialitatea tuturor informațiilor confidențiale primite de la Furnizor.

(2) Clientul nu va face nicio divulgare a informațiilor confidențiale către alții, cu condiția ca, dacă Clientul este o corporație, un parteneriat sau o entitate similară, divulgarea este permisă ofițerilor și angajaților acestora care au nevoie demonstrabilă de a cunoaște aceste informații confidențiale, cu condiția ca, Clientul să consilieze personalul respectiv cu privire la caracterul confidențial al informațiilor confidențiale și al procedurilor necesare pentru păstrarea confidențialității acestora; și

(3) Clientul nu trebuie să modifice sau să îndepărteze legende de confidențialitate și / sau notificări privind drepturile de autor care apar pe nicio informație confidențială a furnizorilor.

(2) Obligațiile prevăzute în prezenta Anexa continuă, cu toate acestea, că prezenta Anexa nu impune Clientului nicio obligație cu privire la informațiile care:

(1) este dezvăluit cu aprobarea scrisă prealabilă a Furnizorului; sau

(2) este sau a intrat pe domeniul public în forma sa integrată și agregată fără nicio vină a părții destinatare; sau

(3) este cunoscut de Client înainte de momentul dezvăluirii sub forma sa integrată și agregată; sau

(4) este dezvoltat independent de către Client fără utilizarea informațiilor confidențiale; sau

(5) este pus în general la dispoziție de către furnizor, fără restricții privind dezvăluirea acestora.

(3) În cazul în care Clientului i se cere prin lege, regulament sau ordin judecătoresc să dezvăluie oricare dintre informațiile de confidențialitate ale furnizorilor, Clientul va notifica prompt Furnizorului în scris înainte de a face o astfel de dezvăluire, pentru a facilita Furnizorului să caute un ordin de protecție sau un alt remediu adecvat de la autoritatea corespunzătoare, pe cheltuiala Clientului. Clientul este de acord să coopereze cu Furnizorul pentru a căuta o astfel de comandă sau un alt remediu. În plus, Clientul este de acord că, în cazul în care Furnizorul nu reușește să împiedice organismul juridic solicitant să solicite dezvăluirea informațiilor confidențiale, acesta va furniza doar acea porțiune a informațiilor confidențiale, care este legal necesară.

(4) În cazul rezilierii prezentului acord, toate informațiile confidențiale, inclusiv toate copiile, copiile parțiale ale informațiilor confidențiale, porțiunile copiate conținute în lucrări derivate, în posesia Clientului vor fi returnate imediat furnizorului sau distruse. În termen de 30 (treizeci) de zile de la încetarea prezentului acord, Clientul va certifica în scris respectarea la furnizor de catre Client a acestei prevederi.

(5) Clientul va instiinta Furnizorul de o divulgare voluntară completă a oricărei informații confidențiale și / sau a utilizărilor neautorizate ale informațiilor confidențiale; iar obligațiile prezentei Anexe supraviețuiesc acestei rezilieri și rămân în vigoare deplină și cu efect.

(6) Obligațiile Clientului în conformitate cu prezenta Anexa expiră cinci (5) ani de la primirea informațiilor sau mai devreme, după acordul scris al părților.

(7) Clientul este de acord că Furnizorul va avea dreptul să solicite toate remediile legale și echitabile disponibile pentru încălcarea de către oricare dintre Clienți a tuturor acestor clauze din prezenta Anexa, pe cheltuielile Clientului.

ANEXA 'C'
TERMENI ȘI CONDIȚII DE PLATĂ


1. CONTUL DEPOZIT

(1) Înainte de a cumpăra produse, Clientul va deschide un cont depozit cu Furnizorul.

(2) În timp ce Clientul achiziționează Produse , soldul Contului Depozit al Clientului va fi redus în funcție de prețul curent al produsului respectiv, astfel cum este menționat în Panoul de control al clientului sau de pe site-ul Furnizorului sau în timpul procesului de comandă.

(3) Furnizorul trebuie să țină o evidență a soldului Contului Depozit al Clientului, care va fi accesibil de către Client. Dacă soldul contului depozit al Clientului este insuficient pentru procesarea oricărei comenzi, acea comandă nu poate fi procesată.

(4) Contul depozit va menține creditul clienților atât în valuta contabilă, cât și în valuta de vânzare la alegerea furnizorului. Furnizorul are dreptul de a modifica valuta oricând.

(5) Orice sold negativ în contul depozit Clientului va fi plătit imediat. Dacă un Client nu remediază un sold negativ în contul său în termen de 24 de ore, Furnizorul are dreptul să rezilieze acest acord cu efect imediat și fără nicio notificare. La această încetare sau în alt mod, Furnizorul va continua să aibă dreptul de a iniția orice procedură legală împotriva Clientului pentru a recupera orice sold negativ în Contul depozit al Clientului.

(6) Furnizorul va avea dreptul de a compensa orice plată primită de la Client sau Sub-Client sau Sub-Client de nivel inferior sau Client împotriva unui sold negativ în contul depozit al Clientului.

(7) Orice discrepanță, greșeală, eroare în contul de credit / debit / sumă din contul Tranzacții / Avans Client pot fi corectate de Furnizor în orice moment

2. TERMENI DE PLATĂ

(1) Furnizorul va accepta plățile de la Client numai prin mijloacele specificate în Panoul de control al clienților sau per site-ul web al acestuia

(2) Furnizorul va credita toate plățile primite în contul de avans al clienților după deducerea tuturor cheltuielilor bancare, a cheltuielilor de procesare și a oricăror alte comisioane pe care Furnizorul poate alege să le perceapa la discreția sa, în termenul rezonabil de a primi creditul în contul furnizorului. Rata de schimb va fi determinată de Furnizor printr-o sursă rezonabilă. Rata de schimb stabilită de către furnizor este incontestabilă.

(3) Este responsabilitatea Clientului să furnizeze Numelui de Utilizator Furnizorului pentru a fi creditat pentru plată. Lipsa numelui de utilizator al clientului împreună cu informații rezonabile va întârzia creditul corespunzător în contul depozit.

(4) În cazul în care Clientul percepe înapoi o plată efectuată prin cardul de credit sau instrumentul de plată trimis de acesta, se datorează lipsei de fonduri sau oricărui alt motiv, atunci

(1) Furnizorul poate suspenda imediat accesul Utilizatorilor OrderBox la OrderBox

(2) Furnizorul are dreptul de a rezilia acest acord cu efect imediat și fără nicio notificare.

(3) Furnizorul la discreția sa absolută poate elimina, suspenda, refuza, anula, modifica, prelua proprietatea sau transfera oricare sau toate comenzile plasate de Client, precum și opri / suspenda / șterge / transfera orice comandă procesată în prezent. .

(4) Furnizorul la discreția sa absolută poate să transfere toate comenzile plasate de acesta către orice alt client sau în contul Furnizorului.

(5) Furnizorul la discreția sa absolută poate percepe taxe suplimentare rezonabile pentru prelucrarea răspunderii de retragere / plată, în plus față de costurile reale ale acesteia.

(6) Orice sold negativ în contul depozit al clienților va fi plătit imediat

(7) Furnizorul va avea dreptul de a iniția orice procedură legală împotriva Clientului pentru a recupera astfel de obligații.

3. TERMENII PREȚURILOR

(1) Toate prețurile din prezentul Acord, precum și fiecare Extensie a Contractului de Produs Clienți se referă la prețul la care Clientul poate Achiziționa Produsul corespunzător. Aceasta exclude impozitele, suprataxele sau orice alte costuri.

(2) Furnizorul poate modifica în orice moment prețul oricărui Produs cu o notificare rezonabilă către Client.

4. RAMBURSARI SI TERMENI DE RAMBURSARE

(1) Toate soldurile NETE în curs în contul depozit pot fi restituite Clientului, la cererea Clientului, dacă nu este indicat altfel, inclusiv fără limitare, dacă Clientul a încălcat prevederile OFAC din Secțiunea 4 sau dacă Clientul a încălcat orice alt termen al prezentului Acord. O astfel de solicitare trebuie trimisă Furnizorului în modul prevăzut de acesta.

(2) Din această sumă vor fi deduse toate taxele bancare aplicabile și o taxă rezonabilă de procesare. Toate rambursările vor dura până la 14 zile lucrătoare de la data primirii cererii, pentru a fi procesate.

(3) Furnizorul nu va fi responsabil pentru nicio diferență în valoarea rambursării datorată fluctuației ratelor valutare internaționale. Furnizorul va stabili, la discreția sa, ratele de conversie adecvate pentru schimbul valutar

(4) Furnizorul nu va rambursa în niciun caz nicio sumă care a fost deja debitată în contul depozit al clienților.Costurile de înregistrare a domeniilor nu sunt rambursabile în general, cu excepția următoarelor cazuri:

- comanda nu a fost procesată și cererea de înregistrare nu a fost trimisă în registru
- parțial dacă solicitarea nu are succes și, în orice caz, dacă registrul permite acest lucru

Nu va fi rambursat niciun cost dacă înregistrați vreun nume de domeniu dacă clientul nu a avut dreptul să îl înregistreze și a ignorat acest lucru dacă clientul încalcă acest Acord în orice fel.
Partners

Powered by WHMCompleteSolution