CONDIȚII SUPLIMENTARE PENTRU ÎNREGISTRAREA UNUI DOMENIU .MOBI

Titularul numelui înregistrat trebuie:

Despăgubiți, în măsura maximă permisă de lege, apărați și țineți inofensiv Operatorul de registru și directorii, ofițerii, angajații și agenții de la și împotriva oricăreia și toate cererile, daunele, datoriile, cheltuielile și cheltuielile, inclusiv taxele și cheltuielile legale rezonabile, care rezultă sau în legătură cu înregistrarea și utilizarea sau utilizarea deținătorului numelui titularului, iar această obligație de compensare supraviețuiește încetării sau expirării acordului de înregistrare; (3.7)

Despăgubiți, apărați și dețineți Furnizorul de servicii de registru inofensiv, filialele și filialele sale, precum și directorii, ofițerii, angajații și agenții sau fiecare dintre aceștia, din și împotriva oricăreia dintre toate revendicările, daunele, datoriile, costurile și cheltuielile, inclusiv onorariile legale și rezonabile și cheltuielile care apar din sau în legătură cu înregistrarea și utilizarea sau utilizarea de nume a domeniului titularului înregistrat și obligația de despăgubire supraviețuiesc încetării sau expirării contractului de înregistrare; (3.7.1)

Recunoașteți și sunteti de acord că, în ciuda contrariului din prezentul acord, contrariul, mTLD Top Level Domain Ltd. („dotmobi”), operatorul de registru al .Mobi TLD, este și va fi un terț beneficiar destinat al prezentului acord. Ca atare, părțile la prezentul acord recunosc și sunt de acord că drepturile beneficiarului terț de dotmobi s-au însușit și că dotmobi s-a bazat pe drepturile sale de beneficiar terță parte în temeiul prezentului acord în acord cu ANDIMA W.P. Solutions SRL fiind un registrator pentru domeniul de nivel superior .mobi. În plus, drepturile beneficiarului terț de dotmobi supraviețuiesc oricărei rezilieri sau expirări ale prezentului acord. (3.8.3)

 

Respectă cerințele, standardele, politicile, procedurile și practicile ICANN pentru care Operatorul de Registru are responsabilitatea de monitorizare în conformitate cu Acordul de Registru sau alt aranjament cu ICANN;(3.8.1)

Respectă standardele operaționale, politicile, procedurile și practicile pentru TLD-ul Registrului, stabilit din când în când de către Operatorul de Registru, într-o manieră non-arbitrară ca Politici de registru, aplicabil tuturor registratorilor și / sau deținătorilor de nume înregistrați și în concordanță cu Acordul de înregistrare este în vigoare la o notificare de treizeci de zile de către operatorul de registru la Registru; (3.8.2)

Consimțământul la utilizarea, copierea, distribuirea, publicarea, modificarea și alte prelucrări ale datelor personale ale titularului de nume înregistrat de către operatorul de registru și de către designerii și agenții acestuia într-o manieră în concordanță cu scopurile specificate în conformitate cu subsecțiunea 2.6 și cu protecția datelor locale obligatorii, legile și confidențialitate; (3.8.4)

Vă supuneți la procedurile începute în conformitate cu politica uniformă de soluționare a litigiilor („UDRP”) a ICANN; (3.8.5)

Oferiți informații actuale, exacte și complete în legătură cu înregistrarea numelui de domeniu și crearea, lansarea și funcționarea site-ului, inclusiv, dar fără a se limita la informațiile necesare în scopul înregistrărilor Whois.

Corectați și actualizați imediat informațiile de înregistrare pentru numele înregistrat în timpul termenului de înregistrare pentru numele înregistrat; (3.8.6)

Recunoașteți și sunteti de acord să fiti legați de termenii și condițiile lansării inițiale și de operațiunile generale ale TLD-ului de înregistrare, inclusiv fără limitare Lansarea limitată a industriei, Perioada Sunrise, Perioada Rush Land, Politica de rezolvare a litigiilor Sunrise, Alocarea numelor premium Procesul și perioada generală de înregistrare și, în continuare, să recunoaștem că Operatorul de Registru și Furnizorul de Servicii de Registru nu au nicio răspundere pentru nicio pierdere sau răspundere care rezultă din procedurile și procesele referitoare la Lansarea Industriei Limitate, Perioada Sunrise, Terenul. Perioada Rush, Politica de soluționare a litigiilor Sunrise, Procesul de alocare a numelor premium și Perioada de înregistrare generală, inclusiv, fără limitare: (a) capacitatea sau incapacitatea unui solicitant de a obține un nume înregistrat în aceste perioade și (b) rezultatele pentru orice dispută făcută în timpul lansării industriei limitate sau prin înregistrarea Sunrise. (3.8.7)

Recunoașteți că, dacă numele de domeniu înregistrat este un nume Premium dotMobi, ca atare sunt enumerate la http://mtld.mobi/domain/premium, atunci utilizarea domeniului este supusă, de asemenea, termenilor și condițiilor din Acordul cu numele dotMobi Premium. (fost cunoscut sub numele de Acordul de licitație dotMobi) postat la http://mtld.mobi/node/1135, care este încorporat prin referință în prezent.

Recunoașteti și sunteti de acord că la rezilierea sau expirarea Acordului cu numele Premium dotMobi în conformitate cu termenii acestuia, (i) orice drepturi ale tuturor Companiei la înregistrarea numelui de domeniu, Codul de înregistrare și / sau să creeze, să lanseze, și / sau să funcționeze site-ul Web vor fi reziliate și toate aceste drepturi vor reveni asupra mTLD și (ii) mTLD poate acorda drepturi de înregistrare a Numelui de Domeniu și / sau a drepturilor la Codul de Înregistrare oricărei entități sau persoane la discreția sa și Compania nu va avea drepturi sau recurs împotriva mTLD și / sau Registratorului cu privire la înregistrarea sau utilizarea Numelui de Domeniu și / sau a Codului de Înregistrare de către orice altă entitate sau persoană.

Recunoașteti și acceptati faptul că Furnizorul de servicii de Registru și Registru, acționând în acord cu Registrul, își rezervă dreptul de a refuza, anula sau transfera orice înregistrare pe care o consideră necesară, la discreția sa (i) pentru a proteja integritatea și stabilitatea registrului; (ii) să respecte toate legile, regulile sau cerințele guvernamentale, cererile de aplicare a legii, în conformitate cu orice proces de soluționare a litigiilor; (iii) să evite orice răspundere civilă sau penală din partea Registrului, precum și a filialelor, filialelor, ofițerilor, directorilor, reprezentanților, angajaților și acționarilor; (iv) pentru încălcarea termenilor și condițiilor de aici; sau (v) să corecteze greșelile comise de registru sau de orice registrator în legătură cu înregistrarea unui nume de domeniu, iar registrul își rezervă, de asemenea, dreptul de a îngheța un nume înregistrat în timpul soluționării unei dispute. (3.8.8.)

Recunoașteti și sunteti de acord că trebuie să respectati cerințele, standardele, politicile, procedurile și practicile prevăzute în Ghidul de stil dotmobi (www.mtld.mobi) și consimte la monitorizarea site-ului web, așa cum este descris în ghidurile de monitorizare a ghidului de stil dotmobi ( www.mtld.mobi) pentru respectarea Ghidului de stil. În plus, solicitantul înregistrării recunoaște și este de acord că acest Ghid de stil poate fi modificat de către Registru cu orice astfel de modificări care apar la adresa URL desemnată anterior și că solicitantul înregistrării trebuie să respecte cu promptitudine orice astfel de modificări în timpul alocat. (3.8.9)

Recunoaștti și acceptati faptul că înregistrările proxy sau proxy nu vor fi permise în perioada Sunrise, lansarea limitată a industriei și alocarea numelui premium și perioada de licitație, iar într-o astfel de situație va constitui o încălcare semnificativă a prezentului contract. (3.9.1)

Powered by WHMCompleteSolution